Zajęcia pozalekcyjne

Wszelkie informacje o ofercie zajęć pozaszkolnych znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

Informacje praktyczne