Informacje praktyczne dotyczące szkoły na Sadybie

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole na Sadybie: piątek 2 września 2016.

Rozpoczęcie dla klasy dwulatków (TPS) i dla klasy przedszkolnej maluchów (PS)
Nauczyciele będą czekać na dzieci i rodziców w klasach o godz 8.28. Zajęcia będą trwały do godz. 10.30. Rodzice mogą zostać z dziećmi w klasie. Nauczycielka poinformuje o planie zajęć w kolejnych dniach. W korytarzu będą wywieszone listy klas.

Rozpoczęcie dla klasy przedszkolnej średniaków (MS) i starszaków (GS)
Szkoła będzie otwarta o godz. 8.28, w korytarzu będą wywieszone listy klas. Pierwszy dzień roku szkolnego jest normalnym dniem zajęć: od godz. 8.28 – do godz. 14.40.

Rozpoczęcie dla klasy CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Szkoła będzie otwarta o godz. 8.28, nauczyciele będą czekać na dzieci i ich rodziców na boisku szkolnym, gdzie będą wywieszone listy klas. Pierwszy dzień roku szkolnego jest normalnym dniem zajęć: od godz. 8.28 – do godz. 14.40.

Do czasu rozpoczęcia zajęć dodatkowych rodzice uczniów szkoły podstawowej mogą odbierać dzieci z terenu podwórka szkolnego.

Godziny funkcjonowania szkoły

Szkoła jest otwarta od poniedziałku do piątku. Szkoła jest otwarta o godz 8.28, zajęcia rozpoczynają się 10 mn po otwarciu bramy szkoły, o godz. 8.38 i kończą się o godz.14.40. Godziny funkcjonowania szkoły muszą być skrupulatnie przestrzegane, co jest świadectwem szacunku wobec innych.

Podział na klasy

Przypominam kryteria według których tworzone są klasy:

  1. Liczba chłopców i dziewczynek
  2. Narodowość uczniów
  3. Profil językowy ucznia
  4. Poprzednia szkoła ucznia
  5. Uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym byli w klasie dwupoziomowej nie zostają przydzieleni do takiej klasy w roku następnym, chyba, że na prośbę rodziców.

Rada pedagogiczna przydziela uczniów do klas biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, prośby rodziców.
Rodzice, którzy chcieliby spotkać się z Dyrektorem na początku roku szkolnego, proszeni są o umówienie spotkania w sekretariacie.

N.B: Każda prośba dotycząca zmiany klasy będzie traktowana wyjątkowo, ponieważ zaburza równowagę powyższych kryteriów.

Informacja o autobusie szkolnym

Odjazd Powrót
Saska (ul. Francuska) godz. 8.00 Odjazd ze szkoły godz. 14.50
Ul. Paryska godz. 8.05 Przyjazd ul. Marokańska godz. 15.10
ul. Marokańska godz. 8.10 Przyjazd ul. Paryska godz. 15.15
Przyjazd do szkoły godz. 8.30 Przyjazd ul. Francuska godz. 15.20

Przedstawiciel firmy przewozowej będzie do Państwa dyspozycji w holu szkoły podstawowej w piątek 2 września i w poniedziałek 5 września w następujących godzinach: 8.30-10.30 i 14.00-15.00. Stawka za autobus 26 osobowy wynosi 4350 zł na trasie Saska-Sadyba-Saska. (Pierwszy trymestr : 1700 zł / Drugi trymestr: 1300 zł / Trzeci trymestr: 1350 zł). O zapisie decyduje kolejność składanych wniosków.W przypadku większej ilości chętnych firma przewozowa rozważy możliwość podstawienia większego autokaru. W związku z odpowiedzialnościa prawną firmy przewozowej, uczeń, który nie jest zapisany nie będzie mógł korzystać z autokaru.

Warunki zapisu
Stosowna umowa zostanie podpisana bezpośrednio między rodzicami a przedsiębiorstwem przewozowym, które przeprowadzi ostateczne zapisy, zapewni opiekę w autokarze oraz pobierze od rodzin opłaty za usługę według kwartalnego terminarza płatności. Administracja Liceum będzie czuwać nad jakością usługi i przekaże przedsiębiorstwu przewozowemu ewentualne uwagi użytkowników.

Informacje o stołówce szkolnej

Stołówka będzie funkcjonowała od 2 września.

Liceum Francuskie w Warszawie powierzyło przedsiębiorstwu Gastro-Team prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole podstawowej. Koszt posiłku w roku szkolnym 2016/2017 został ustalony na kwotę 13,00 PLN. Mogą Państwo kontaktować się z biurem stołówki telefonicznie: 510 12 12 01 lub drogą mailową: konstancinska@gastroteam.pl

Kontrakt na tę usługę zostanie podpisany bezpośrednio między rodzicami a przedsiębiorstwem, które przeprowadzi ostateczne zapisy, zapewni przygotowanie posiłków, ich transport, podanie dzieciom, opiekę i pomoc w czasie posiłku, etc. Wystawi również rodzicom faktury i pobierze od nich bezpośrednio należność. Administracja Liceum będzie czuwać nad jakością usługi. Poza tym specjalna komisja, w ktorej zasiadaja dyrektor szkoły podstawowej, przedstawiciel pracownikow szkoly, dwoch przedstawicieli rodziców uczniów, pielęgniarka szkolna oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa, podejmie się egzaminowania uwag użytkowników i ustalania jadłospisów.

Właściwego zapisu dokonuje przedstawiciel przedsiębiorstwa w sali 105 w siedzibie Szkoły Podstawowej na Sadybie.

Świetlica szkolna

Świetlica będzie otwarta od 2 września tylko w godzinach rannych od godz 7.45 do godz 8.28 w sali gimnastycznej. Zapisy odbywają się u p. De Nisau w biurze 116 od 5 do 9 września od godz 8.30 do godz.9.30. Świetlica popołudniowa rozpocznie się w tym samym czasie co zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe rozpoczną się najwcześniej w poniedziałek 19 września. “Targi zajęć dodatkowych” odbędą się w czwartek 8 września o godz 18.00 w sali gimnastycznej.
W najbliższych dniach otrzymacie Państwo informacje dotyczące zajęć dodatkowych.
Prosimy o podanie prywatnego adresu elektronicznego, ewentualnie zgłoszenie zmiany adresu, który jest niezbędny do dokonania zapisu.

Kontakt między szkołą i rodzicami

W trakcie roku szkolnego informacje dotyczące wydarzeń i życia szkoły znajdziecie Państwo na regularnie aktualizowanej stronie www.lfv.pl oraz na stronie facebook: www.facebook.com/lfv.varsovie.

Zachęcamy do sprawdzania informacji wywieszanych na tablicach. Prosimy o sprawdzanie dzienniczków dzieci, ważnego narzędzia komunikacji ze szkołą.

Zachęcamy do kontaktowania się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zebranie informacyjne odbędzie się na początku roku szkolnego.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyliście Państwo Liceum Francuskie.

Do zobaczenia w piątek 2 września.

Lionel Cheylan, Dyrektor szkoły podstawowej
Daniel Raynal, Dyrektor Liceum Francuskiego