„Wymarzona szkoła”

W dniu 14 listopada 2016 roku, w ramach naszej akcji „Różnice, bogactwo” grupa ośmiu uczniów LFV wzięła udział w warsztatach – konferencji: „Wymarzona szkoła”, w której uczestniczyło prawie 80 uczniów z kilku polskich szkołach oraz reprezentanci szkoły francuskiej i angielskiej. Była to okazja dla wielu młodych ludzi z różnych środowisk i systemów szkolnych, aby uświadomić sobie, że różnorodność poglądów jest prawdziwą wartością wzbogacającą każdego.

Rencontre "Dream Your School"

Po krótkiej prezentacji szkół uczestnicy podzieleni na grupy (według wieku) dyskutowali na cztery główne tematy: nauka, ludzie, przestrzeń i nowe technologie w wymarzonej szkole. Po szybkim lunchu wybrani uczniowie przedstawili propozycje, które pojawiły się w godzinach porannych, a następnie, tym razem w grupach problemowych, wybrali dwanaście najważniejszych pomysłów na wymarzoną szkołę. Zostaną one opublikowane w publikacji pokonferencyjnej w czterech językach. Wiele pomysłów były skupionych głównie wokół dwóch wspólnych tematów związanych z przyjaznym nauczaniem i poszanowaniem indywidualności ucznia.

Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa moderowana przez Alicję Pacewicz (zastępcę dyrektora Centrum Edukacji Obywatelskiej). Wzięło w niej udział kilku ekspertów oraz aktywni i krytyczni nasi uczniowie. W całym spotkaniu, wszystkie zainteresowane strony, młodzież i dorośli, wykazały wielką pozytywną energię i chęć do dzielenia się swoimi pomysłami w celu poprawy szkoły i jej klimatu. To było udane spotkanie.