Zwołanie WZ 19/06/2018

Drodzy Rodzice, w wtorek 19 czerwca 2018 r. o godz. 19.00 w sali gimnastycznej na Sadybie organizujemy dwa walne zgromadzenia, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

19:00: powitanie członków Stowarzyszenia
19:30: nadzwyczajne walne zgromadzenie
20:00: zwyczajne walne zgromadzenie

Nasze Stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest promowanie edukacji szkolnej według programu i wytycznych obowiązujących we Francji, musi odpowiedzieć na wyzwania przyszłości. Podczas ostatniego zebrania Zarządu odbyły się dwa głosowania:

  • Pierwsze dotyczyło organizacji zarządzania administracyjnego i finansowego szkoły: na wniosek Pana Dyrektora Zarząd przegłosował „utworzenie stanowiska Dyrektora Administracyjnego (podlegającego dyrektorowi Liceum), któremu przydziela się kompetencje Szefa działu księgowego jako zastępcy. Stanowisko sekretarza generalnego zostanie zlikwidowane w momencie obsadzenia stanowiska dyrektora administracyjnego”. Ta decyzja jest konsekwencją decyzji AEFE o zamrożeniu, a docelowo likwidacji, stanowiska Dyrektora administracyjno-finansowego o statusie ekspata. Proces rekrutacji trwa. Jesteśmy przekonani, że Dyrektor wybierze najlepszą kandydaturę.
  • Drugie dotyczyło projektu budowy nowej siedziby szkoły. Zarząd przegłosował „upoważnienie Przewodniczącej do podpisania umowy rezerwacyjnej terenu przy ul. Zakamarek na okres 12 miesięcy na kwotę 100.000 PLN„. Zarząd jest przekonany, że przyszłość Liceum Francuskiego w Warszawie to nowa siedziba, wspólna dla obu szkół, nowoczesna i większa od obecnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma w porządku obrad tylko jeden punkt: zmiany w statucie Stowarzyszenia Zarządzającego Liceum Francuskim w Warszawie. Propozycje, które Państwu przedstawiamy, odpowiadają potrzebie dostosowania się do aktualnego kontekstu:

  • Wybory zastępców przedstawicieli pracowników w Zarządzie
  • Zmiana stanowiska „Dyrektora Administracyjno-Finansowego” na „Dyrektora Administracyjnego”
  • Kilka zmian stylistycznych dla większej przejrzystości tekstu.

Komisja statutowa wydała pozytywną opinię o tych zmianach. Pracuje ona również w szerszej perspektywie nad statutem i będzie mogła przedstawić swoje wnioski w przyszłym roku szkolnym.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania będzie następujący:

  • Sprawozdanie finansowe za rok 2017
  • Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
  • Prace remontowo-budowlane zrealizowane i planowane
  • Postęp projektu budowy nowej szkoły
  • Sprawy różne

Skarbniczka Stowarzyszenia, Pani Boisseau, i Dyrektor Administracyjno-Finansowy Liceum, Pan Hervouet, przedstawią najpierw sprawozdanie finansowe za rok 2017, a następnie prace remontowo-budowlane wykonane podczas kończącego się roku szkolnego oraz przewidziane na najbliższe miesiące. Pracujemy nad zapewnieniem w obu obecnych siedzibach szkoły optymalnych warunków dla uczniów, będących aktualnie w szkole, i ich nauczycieli.

Omówimy następnie projekt budowy nowej siedziby szkoły, który stanowi przyszłość LFV. Nasza strategia polega w pierwszej kolejności na zakupie szkoły na Sadybie w październiku 2018 r., aby móc w pełni panować nad harmonogramem, dokonać opłacalnej inwestycji i być pewnym, że mamy miejsce dla szkoły dla naszych dzieci niezależnie od tego, jak zakończy się projekt budowy nowej siedziby.

Pozostanie w dwóch obecnych lokalizacjach (Sadyba i Saska Kępa) nie jest rozwiązaniem realnym. Musielibyśmy znacząco zainwestować w istniejące budynki, aby utrzymać satysfakcjonujący poziom bezpieczeństwa dla naszych dzieci, nie zwiększając przy tym komfortu nauki. Projekt budowy wspólnej dla obu szkół siedziby przy ul. Zakamarek będzie wymagał nieco większego zaangażowania finansowego, lecz zaoferuje przede wszystkim uczniom, ale również całej społeczności szkolnej, bardzo dobre warunki nauki, z większymi i lepiej wyposażonymi obiektami. Przedstawimy planowany projekt pod kątem infrastruktury i konsekwencji finansowych.

Stowarzyszeniu potrzebna jest obecność wszystkich Państwa. Jeśli ktoś nie może przyjść, prosimy o upoważnienie innego rodzica do reprezentowania go na obu zgromadzeniach.

W nadziei na spotkanie z wieloma z Was 19 czerwca na Sadybie, pragnę zapewnić o swoim zaangażowaniu.

Roxana Szumowska-Jaskowska

Przewodnicząca Zarządu