Zatrudnimy pielęgniarza szkolnego/pielęgniarkę szkolną od 25 marca 2019

Liceum francuskie w Warszawie zatrudni, od 25 marca 2019 roku, pielęgniarza szkolnego/pielęgniarkę szkolną w niepełnym wymiarze godzin (20 godz. tygodniowo) do szkoły podstawowej na Sadybie.

Podlegając Dyrektorowi placówki, będzie on(a) działać w ścisłej współpracy z nauczycielami szkoły podstawowej, z pracownikami administracji i służbami medycznymi Ambasady Francji i miasta Warszawy.

Oczekiwania względem kandydata:

  • dyplom pielęgniarski
  • biegła znajomość języków polskiego i francuskiego
  • doświadczenie w pracy pielęgniarskiej w placówce szkolnej
  • wiedza z zakresu psychologii dziecięcej
  • podstawowe umiejętności z zakresu logopedii i opieki nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Prosimy osoby zainteresowane o przesłanie CV, listu motywacyjnego i wszelkich przydatnych zaświadczeń i dyplomów do sekretariatu szkoły podstawowej i do sekretariatu Dyrektora mailem do dnia 15 marca 2019 r.: primaire@lfv.pl i ekoziarska@lfv.pl.