Witamy w Liceum Francuskim w Warszawie!

Liceum Francuskie w Warszawie jest francuską placówką szkolną, która stosuje oficjalny system edukacji obowiązujący we Francji. Jest częścią sieci AEFE (Agencja ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą), do której należy 320.000 uczniów z 488 szkół w 130 krajach.

Liceum Francuskie w Warszawie składa się z 4 szkół, mieszczących się w dwóch lokalizacjach, i obejmuje nauczaniem 750 – 800 uczniów :

  • Sadyba : przedszkole i szkoła podstawowa
  • Saska Kępa : gimnazjum i liceum

Umowa z AEFE

Liceum Francuskie w Warszawie posiada akredytację francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych i jak wszystkie takie placówki jest otwarte dla dzieci francuskich mieszkających poza Francją, może też przyjmować uczniów innych narodowości. Realizuje programy nauczania obowiązujace we francuskich szkołach publicznych i przygotowuje do tych samych co one egzaminów i dyplomów. Akredytacja gwarantuje zarówno zgodność z francuskim modelem edukacji, jak i poziom kształcenia. I wreszcie, akredytacja szkoły umożliwia uczęszczającym do niej uczniom francuskim ubieganie się o stypendium szkolne.

Stowarzyszenie Zarządzające

Liceum Francuskie w Warszawie jest placówką w zarządzie rodziców, zarządzane jest przez francuskie stowarzyszenie prawa prywatnego (ustawa z 1901 r.), którego członkami z urzędu są wszyscy rodzice uczniów. Zbiera się ono raz w roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dla dokonania wyboru przedstawicieli, którzy zasiadać będą w Radzie Zarządu. Walne Zgromadzenie jest dla całej społeczności szkolnej okazją do spotkania i omówienia problemów i wyzwań, jakie stoją przed Liceum Francuskim w Warszawie.