Rada Zarządu Stowarzyszenia Zarządzającego Liceum Francuskim w Warszawie zapewnia realizację celów Stowarzyszenia

 • administruje placówką i zarządza jej finansami zgodnie z umową zawartą z AEFE,
 • reprezentuje Stowarzyszenie wobec obcych osób fizycznych i prawnych w granicach swej zdolności do czynności prawnych,
 • wykonuje decyzje podjęte w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
 • opracowuje swój regulamin wewnętrzny i przyjmuje go zwykłą większością głosów członków posiadających głos decydujący,
 • wyznacza swoich przedstawicieli i koordynuje ich działania w różnych organach placówki zgodnie z przepisami obowiązującymi dla każdego z nich.

Aktualny skład Rady Zarządu

Przedstawiciele rodziców z głosem decydującym :

Roxana SZUMOWSKA-JASKOWSKA

Roxana SZUMOWSKA-JASKOWSKA

Przewodnicząca Zarządu (presidentCA@lfv.pl)
3 dzieci w klasach CE2, 3ème i 1ère

Marie AUGEREAU

Marie AUGEREAU

Wice Przewodnicząca Zarządu
2 dzieci w klasie CE2

Arnaud BOULE

Arnaud BOULE

2 dzieci w klasach CM1 i terminale

Christophe CHAMBONCEL

Christophe CHAMBONCEL

Sekretarz (contactCA@lfv.pl)
2 dzieci w klasach CE1 i CE2

Tamer EL MILIGY

Tamer EL MILIGY

2 dzieci w klasach 6ème i 2nde

Jan FARYASZEWSKI

Jan FARYASZEWSKI

Skarbnik
2 dzieci w klasach CE2 i 5ème

Natalia KORZENIECKA-WALAK

Natalia KORZENIECKA-WALAK

1 dziecko w klasie CE2

Stéphane MICHAUD

Stéphane MICHAUD

Secrétaire adjoint
2 dzieci w klasach Grande Section i CE1

Dominik SOLTYSIK

Dominik SOLTYSIK

2 dzieci w klasach Grande Section i CM1

Marcin WERNER

Marcin WERNER

2 dzieci w klasach Grande Section i CP

Członkowie z urzedu z głosem decydującym :

 • Pan Sylvain GUIAUGUE, Pierwszy radca Ambasady
 • Pan Stanislas PIERRET, Radca kulturalny i ds. współpracy

Członkowie z urzędu z głosem doradczym :

Dyrekcja Liceum Francuskiego im. René Goscinny’ego :

 • Pan Daniel RAYNAL, Dyrektor Liceum
 • Pan Patrick HERVOUET, Dyrektor administracyjno-finansowy Liceum
 • Pan Lionel CHEYLAN, Dyrektor szkoły podstawowej

Członkowie z głosem doradczym

Przedstawiciele pracowników :

 • Pani Patricia DELOPHONT, przedstawiciel nauczycieli szkoły średniej
 • Pani Marjorie SANS, przedstawiciel nauczycieli szkoły podstawowej

Radcy konsularni :

 • Pan Michel MARBOT
 • Pan Jean ROSSI
 • Pani Pascale SEUX

Przedstawiciel Rady Szkoły:

 • Pani Marta von MAUBERG

Dokumenty

Protokoły Walnych Zgromadzeń

Protokoły z posiedzeń Rady Zarządu

Protokoły z posiedzeń Rady Zarządu są do wglądu członków Stowarzyszenia Zarządzającego w sekretariacie Dyrektora po umówieniu się mailowym :  info@lfv.pl