Zarząd Stowarzyszenia Zarządzającego Liceum Francuskim w Warszawie zapewnia realizację celów Stowarzyszenia

 • administruje placówką i zarządza jej finansami zgodnie z umową zawartą z AEFE,
 • reprezentuje Stowarzyszenie wobec obcych osób fizycznych i prawnych w granicach swej zdolności do czynności prawnych,
 • wykonuje decyzje podjęte w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
 • opracowuje swój regulamin wewnętrzny i przyjmuje go zwykłą większością głosów członków posiadających głos decydujący,
 • wyznacza swoich przedstawicieli i koordynuje ich działania w różnych organach placówki zgodnie z przepisami obowiązującymi dla każdego z nich.

Aktualny skład Zarządu

Przedstawiciele rodziców z głosem decydującym :

Roxana SZUMOWSKA-JASKOWSKA

Roxana SZUMOWSKA-JASKOWSKA

Przewodnicząca Zarządu (presidentCA@lfv.pl)
3 dzieci w klasach CM1, 2nd i Termnale

Marcin WERNER

Marcin WERNER

Wice Przewodnicząca Zarządu
2 dzieci w klasie CP i CE1

Stéphane MICHAUD

Stéphane MICHAUD

Sekretarz (contactCA@lfv.pl)
2 dzieci w klasach CP i CE2

Béatrice COMBY

Béatrice COMBY

Zastępca sekretarza
2 dzieci w klasach 1ère i terminale

Julie BOISSEAU

Julie BOISSEAU

Skarbnik
2 dzieci w klasach TPS/MS i PS/MS

Benoît CHARLES

Benoît CHARLES

1 dziecko w klasie 1ère

Daniel COUSENS

Daniel COUSENS

2 dzieci w klasach CE2 i 5ème

Michał LORENC

Michał LORENC

2 dzieci w klasach PS i CP

Stanisław PODGÓRSKI

Stanisław PODGÓRSKI

2 dzieci w klasach CE1 i CM1

Dominik SOŁTYSIK

Dominik SOŁTYSIK

2 dzieci w klasach CP i CM2

Członkowie z urzedu z głosem decydującym :

 • Pan Mathieu CARMONA, Pierwszy radca Ambasady
 • Pan Stanislas PIERRET, Radca kulturalny i ds. współpracy

Członkowie z urzędu z głosem doradczym :

Dyrekcja Liceum Francuskiego im. René Goscinny’ego :

 • Pan Louis-Albert MENSDORFF-POUILLY, Dyrektor Liceum
 • Pan Denis GERARD, Dyrektor administracyjny Liceum
 • Pan Lionel CHEYLAN, Dyrektor szkoły podstawowej

Członkowie z głosem doradczym

Przedstawiciele pracowników :

 • Pani Jean-Paul SANTASOUK, przedstawiciel nauczycieli szkoły średniej
 • Pani Marjorie SANS, przedstawiciel nauczycieli szkoły podstawowej
 • Mme Katarzyna KANIEWSKA

Radcy konsularni :

 • Pan Michel MARBOT
 • Pan Jean ROSSI
 • Pani Pascale SEUX

Przedstawiciel Rady Szkoły:

 • Pani Marta von MAUBERG

Dokumenty

Protokoły Walnych Zgromadzeń

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

Protokoły z posiedzeń Rady Zarządu

Protokoły z posiedzeń Rady Zarządu są do wglądu członków Stowarzyszenia Zarządzającego w sekretariacie Dyrektora po umówieniu się mailowym :  info@lfv.pl