Rada Szkoły Podstawowej działa w każdej placówce, w której znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa, kierowane przez dyrektora szkoły podstawowej.

W kompetencjach Rady Szkoły Podstawowej leżą wszystkie sprawy pedagogiczne i wychowawcze dotyczące szkoły podstawowej: Rada uchwala regulamin wewnętrzny szkoły i obowiązkowo opiniuje wszystkie sprawy, związane z funkcjonowaniem i życiem szkoły, takie jak struktura pedagogiczna, godziny pracy szkoły i kalendarz roku szkolnego, projekt rozwoju szkoły podstawowej, warunki indywidualizacji nauczania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, organizacja zielonych szkół, sprawy związane z higieną, zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów, zasady doboru materiałów i narzędzi dydaktycznych, sprawy dotyczące kontaktu z rodzicami, przekazywania im informacji oraz ogólne zasady ich udziału w życiu szkolnym. Jest instancją przygotowawczą dla Rady Szkoły.

Skład Rady Szkoły Podstawowej

Przewodniczący:

  • Pan Lionel CHEYLAN, Dyrektor szkoły podstawowej

Członkowie Rady z głosem decydującym:

  • 15 nauczycieli, co najmniej jeden z każdego poziomu nauczania
  • 15 przedstawicieli rodziców uczniów, co najmniej jeden z każdego poziomu nauczania
  • Jeden z nauczycieli przedmiotowych

Członkowie Rady z głosem doradczym:

  • Pan Louis-Albert MENSDORFF-POUILLY, Dyrektor Liceum
  • Pan Patrick HERVOUET, Dyrektor administracyjno-finansowy

Kontakt do przedstawicieli rodziców zasiadających w Radzie Szkoły Podstawowej : parentsCEcole@lfv.pl

Leila AMEUR

Leila AMEUR

 

Céline ARANDA

Céline ARANDA

 

Hélène BARNABAS

Hélène BARNABAS

 

Caroline BOIN

Caroline BOIN

 

Stéphanie BRABIS

Stéphanie BRABIS

 

Sandra CHIRAT

Sandra CHIRAT

 

Hélène FIACK

Hélène FIACK

 

Anne-Sophie GOLKHOSRAVI

Anne-Sophie GOLKHOSRAVI

 

Raphaëlle HOMOLLE

Raphaëlle HOMOLLE

 

Hélène HUGÉ-DUBUISSON

Hélène HUGÉ-DUBUISSON

 

Catherine JAOUEN

Catherine JAOUEN

 

Charles-André KEENE

Charles-André KEENE

 

Lise-Marie LAULAN

Lise-Marie LAULAN

 

Joanna LE GUERN

Joanna LE GUERN

 

Pascale PIMON

Pascale PIMON

 

Renata ROUSSEL

Renata ROUSSEL

 

Christina RUIZ-MARTINEZ

Christina RUIZ-MARTINEZ

 

Sandra TOURNEUR

Sandra TOURNEUR

 

Valérie TURBIDE

Valérie TURBIDE

 

Saranguerel TWOREK

Saranguerel TWOREK

 

Marcin WERNER

Marcin WERNER

 

Dokumenty