Rada Szkoły Podstawowej działa w każdej placówce, w której znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa, kierowane przez dyrektora szkoły podstawowej.

W kompetencjach Rady Szkoły Podstawowej leżą wszystkie sprawy pedagogiczne i wychowawcze dotyczące szkoły podstawowej: Rada uchwala regulamin wewnętrzny szkoły i obowiązkowo opiniuje wszystkie sprawy, związane z funkcjonowaniem i życiem szkoły, takie jak struktura pedagogiczna, godziny pracy szkoły i kalendarz roku szkolnego, projekt rozwoju szkoły podstawowej, warunki indywidualizacji nauczania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, organizacja zielonych szkół, sprawy związane z higieną, zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów, zasady doboru materiałów i narzędzi dydaktycznych, sprawy dotyczące kontaktu z rodzicami, przekazywania im informacji oraz ogólne zasady ich udziału w życiu szkolnym. Jest instancją przygotowawczą dla Rady Szkoły.

Skład Rady Szkoły Podstawowej

Przewodniczący:
Pan Lionel CHEYLAN, Dyrektor szkoły podstawowej

Członkowie Rady z głosem decydującym:

  • 15 nauczycieli, co najmniej jeden z każdego poziomu nauczania
  • 15 przedstawicieli rodziców uczniów, co najmniej jeden z każdego poziomu nauczania
  • Jeden z nauczycieli przedmiotowych

Członkowie Rady z głosem doradczym:

  • Pan Daniel RAYNAL, Dyrektor Liceum
  • Pan Patrick HERVOUET, Dyrektor administracyjno-finansowy
  • Pan Philippe WOLF, Inspektor oświaty – rezydent

Kontakt do przedstawicieli rodziców zasiadających w Radzie Szkoły Podstawowej : parentsCEcole@lfv.pl

Céline ARANDA

Céline ARANDA

 

Isabelle BASSET

Isabelle BASSET

 

Stéphanie BRABIS

Stéphanie BRABIS

 

Sandra CHIRAT

Sandra CHIRAT

 

Amandine DE COURTOIS

Amandine DE COURTOIS

 

Marie DE MAISONNEUVE

Marie DE MAISONNEUVE

 

Christina GOMBERT

Christina GOMBERT

 

Sarah GUILLO-LOHAN

Sarah GUILLO LOHAN

 

Dorota HALAMEK

Dorota HALAMEK

 

Delphine HUGÉ

Hélène HUGÉ

 

Delphine HUNAUT

Delphine HUNAUT

 

Catherine JAOUEN

Catherine JAOUEN

 

Charles-André KEENE

Charles-André KEENE

 

Lise-Marie LAULAN

Lise-Marie LAULAN

 

Marion L'HIGUINEN

Marion L’HIGUINEN

 

Ying Wan LIU

Ying Wan LIU

 

Dominika PASTERSKA

Dominika PASTERSKA

 

Soizic POUPARD

Soizic POUPARD

Renata ROUSSEL

Renata ROUSSEL

 

Valérie TURBIDE

Valérie TURBIDE

 

Marcin WERNER

Marcin WERNER

 

Dokumenty