Wyniki egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2017-2018

100 % w tym 72 % z wyróżnieniem (36 wyników pozytywnych na 36 zdających, w tym 26 z wyróżnieniem) :

Profil S 100% – 12 zdających – wynik pozytywny uzyskało 12  uczniów  (7 wyróżnień)

Profil L 100% – 9 zdających – wynik pozytywny uzyskało 9 uczniów (8 wyróżnień)

Profil ES 100% – 15 zdających – wynik pozytywny uzyskało 15 uczniów (11 wyróżnień)

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017-2018

100 % w tym 88 % z wyróżnieniem (40 wyników pozytywnych na 40 zdających, w tym 35 z wyróżnieniem) :

16 wyróżnień Très bien;

13 wyróżnień Bien;

6 wyróżnień Assez bien.