Wyniki egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2016-2017

97,14% w tym 77,14% z wyróżnieniem (34 wyniki pozytywne na 35 zdających, w tym 27 z wyróżnieniem) :

Profil S 100% – 14 zdających – wynik pozytywny uzyskało 14  uczniów  (12 wyróżnień).

Profil L 100% – 7  zdających – wynik pozytywny uzyskało 7 uczniów (7 wyróżnień).

Profil ES 92,80% – 14 zdających – wynik pozytywny uzyskało 13 uczniów (8 wyróżnień)

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016-2017

47 uczniów zdających; 44 uczniów ( 93,6% ) uzyskało wynik pozytywny.

25 wyróżnień Très bien;

10 wyróżnień Bien;

6 wyróżnień Assez bien.