Przedszkole stanowi pierwszy cykl nauczania, który jest istotny dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego wszystkich uczniów.

Opiera się na trzech głównych założeniach:

 • jest przystosowany dla małych dzieci
 • proponuje specjalne metody uczenia się
 • jest miejscem wspólnej nauki i funkcjonowania w grupie

Przedszkole bierze pod uwagę rozwój małych dzieci i buduje pomost między rodziną i szkołą. Dlatego rodzice odprowadzają i odbierają dzieci bezpośrednio w klasie.

W przedszkolu nauka odbywa się na wiele sposobów: rozwiązywanie zadań, powtarzanie, ćwiczenia pamięciowe. Zabawa zajmuje szczególne miejsce: sprzyja rozwijaniu poznanych doświadczeń i jest obecna we wszystkich dziedzinach nauki.

Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci wspólnie nabywają wiedzę i uczą się funkcjonowania w grupie. Poznają pierwsze reguły życia w społeczności.

Nauczanie

Nauczanie w przedszkolu opiera się na realizacji pięciu założeń:

 • Wspieranie rozwoju mowy we wszystkich aspektach
 • Rozwijanie umiejętności podejmowania działań, wypowiadania się i rozumienia w obszarze aktywności ruchowej
 • Rozwijanie umiejętności podejmowania działań, wypowiadania się i rozumienia w obszarze działań artystycznych
 • Poznawanie pierwszych sposobów konstruowania myśli
 • Odkrywanie świata

Funkcjonowanie przedszkola

Językiem wykładowym jest język francuski. Nauczycielowi pomaga w klasie polskojęzyczna pomoc przedszkolna.

Zajęcia dla uczniów najczęściej mają formę:

 • zajęć prowadzonych przez nauczyciela
 • ćwiczeń pod opieką pomocy przedszkolnej
 • zadań wykonywanych samodzielnie

Uczniowie przedszkola pracują również w małych grupach:

 • podczas zajęć w bibliotece
 • podczas zajęć np. muzycznych z osobą je prowadzącą