Szkoła Francuska w Warszawie o charakterze międzynarodowym położona w sercu Europy skupia uczniów pochodzących z ponad czterdziestu państw świata. Nauczanie języków jest więc naszym priorytetem, w duchu otwarcia na Europę i cały świat.

Język francuski

Uczniowie niefrancuskojęzyczni rozpoczynający naukę w szkole, począwszy od klasy GS przez pierwszy rok otrzymują pomoc w nauce języka francuskiego, która w zależności od potrzeb ucznia może być kontynuowana w drugim roku.

Nauka ta, prowadzona przez wyspecjalizowanego nauczyciela, może przybierać różne formy (pomoc w klasie, zajęcia specjalistyczne poza klasą…) i może być mniej lub bardziej intensywna w zależności od potrzeb dziecka (do 3 godzin w tygodniu).

Język polski

Każdy uczeń ma 2 godziny tygodniowo nauki języka polskiego, prowadzonej przez wyspecjalizowanych nauczycieli.

Podczas trzech 40-minutowych zajęć tygodniowo każdy uczeń pobiera naukę języka polskiego zgodnie ze swym profilem językowym bądź jako języka ojczystego bądź jako języka obcego, przy zastosowaniu odpowiednich treści i programów.

Poza nauką języka uczniowie ostatniej klasy przedszkola (GS) pobierają, w grupach i w wymiarze 45 minut tygodniowo, naukę Przedmiotu Niejęzykowego (DNL) w języku polskim. Jest to lekcja wychowania fizycznego, podczas której uczniowie pracują w języku polskim.

Klasa Język francuski Język polski
PS
Petite section
2 godz. tygodniowo
MS
Moyenne section
2 godz. tygodniowo
GS
Grande section
do 3 godz. tygodniowo, jeśli jest taka potrzeba 2 godz. tygodniowo
45 min / tydzień (DNL)