Ważne daty

Czwartek 8 września 18:00: Forum zajęć dodatkowych
Sobota 10 wrześniam począwszy od godziny 14.00: Zapisy przez internet

Uczniowie mogą wybrać zajęcia spośród wymienionych poniżej:

 • Angielski better leadership
 • Angielski – metodą lingwistyczną
 • Atelier Śpiewu
 • Atelier Filozoficzne
 • Język Francuski jako język nauczania (FLS)
 • Język Hiszpański
 • Ludoteka
 • Pantomima
 • Piłka Nożna
 • Plastyka
 • Taniec
 • Warsztaty artystyczne
 • Wushu
 • Zabawy sportowe

Zajęcia się odbywają w dwóch blokach godzinowych: 14.50 – 15.50, 15.55 – 16.55 oraz 17.00 – 18.00 (ten ostatni dotyczy tylko sportu i tanca). Poza tym proponujemy świetlicę poranną (07.45 – 08.28) oraz popołudniową (16.00 – 17.30).

Opis zajęć

Angielski better leadership w PSMS (3-4 lata): warsztaty w języku angielskim w formie treningów interdyscyplinarnych, mające na celu nauczenie dzieci, w jaki sposób poznawać samych siebie, swoje zainteresowania i potencjał, kształtowanie charakteru i osobowości dzieci.

Angielski – metodą lingwistyczną dla najmłodszych (MS-GS).

Atelier Śpiewu – śpiew zachęca dzieci i młodzież do artystycznej kreatywności. Prowadzący zajęcia przybliża uczniom świat musicalu, śpiewania w chórze, poprzez zabawy wokalne, choreograficzne i sceniczne. Dzieci, każde w swoim rytmie, poznają różne techniki wokalne. Śpiew i scena pozwolą uczniom nabrać pewności siebie, poznać smak dzielenia się i czerpania od innych, a nade wszystko dostarczą przyjemności. Celem będzie stworzenie mini spektaklu i zaprezentowanie go na koniec roku szkolnego lub kalendarzowego.

Atelier Filozoficzne – skierowane do uczniów GS. To dla dzieci okazja do wymiany myśli na tematy dotyczące ich codzienności, do zabrania głosu i wypowiedzenia swoich myśli, do odkrywania i respektowania tego co myślą koleżanki i koledzy. Warsztaty (Philo-Idées en lumière d’Atelier Racine) są owocem pracy na styku róznych podejść do filozofii dla dzieci: Matthew Lipmana, Brigitte Labbé, Michela Tozzi,…. W sposób odpowiedni dla swojej grupy wiekowej, dzieci zachęcane są do swobodnego wypowiadania się, do rozwijania zdolności formułowania myśli i do słuchania innych. Spotkania mają charakter zabawy z wykorzystaniem elementów wizualnych lub literackich, lektury bajek, Michela Piquemala, ekspresji werbalnej i niewerbalnej (rysunek, pantomima).

Język Francuski jako język nauczania (FLS) od GS (5 lat): zróżnicowane ćwiczenia, mające na celu zachęcenie dzieci do mówienia : piosenki, odgrywanie scenek i inne ćwiczenia komunikacyjne, pogłębianie słownictwa, przyswojenie funkcji form gramatycznych w sytuacjach komunikacyjncyh oraz, szczególnie w klasach CE i CM, rozwijanie sprawności pisania i rozumienia tekstów pisanych. Zajęcia te są szczególnie wskazane dla uczniów niemówiących lub słabo mówiących po francusku.

Język Hiszpański od PS (3 lata): Na zajęciach dziecko odkrywa język hiszpański w sposób naturalny, tak jak język ojczysty: poprzez śmiech, zabawę, wszystkie zmysły, ruch, taniec i śpiew. W nauce dzieciom towarzyszą wzruszająca i uczuciowa Owca Minia oraz jej odpowiedzialny i rozsądny przyjaciel Pies Yaroslav. Nauka odbywa się od razu zdaniami, przydatnymi w życiu codziennym dzieci komunikatami, które pozwalają im wyrazić ich potrzeby, emocje, gusta i preferencje…

Ludoteka dla klas PS, MS i GS (3, 4 lata i 5 lat): zajęcia ludyczne dla najmłodszych : puzzle, gry towarzyskie, marionetki, zajęcia plastyczne, majsterkowanie, śpiew… W przypadku klas PS, dla dzieci jest to czas rozbudzenia się w miłej atmosferze po popołudniowej drzemce.

Pantomima: warsztaty ekspresji artystycznej. Compagnie des Corps Bruts, stowarzyszenie młodych mimów i tancerzy proponuje warsztat wspólnego poszukiwania sposobu i znajdowania odwagi do wypowiadania się bez słów.

Piłka Nożna od MS (4 lata): nauka koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej poprzez ćwiczenia połączone z zabawą oraz gry edukacyjne, związane z daną dyscypliną; nauka technik podawania piłki, kozłowania i rzucania do kosza / kopania piłki ; nauka reguł gier sportowych i postępowania w zespole, poszanowania współzawodników oraz zawodników przeciwnej drużyny, wychowawcy i sędziego.

Plastyka od MS (4 lata): rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, wyzwalanie swobodnej ekspresji twórczej. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi, takimi jak malarstwo, rzeźba i rysunek, a także bardziej zaawansowanymi technikami – kaligrafia, papieroplastyka, origami; tworzenie kostiumów, biżuterii, itd.

Taniec od MS (4 lata): nauka poprzez ćwiczenia ludyczne podstaw baletu, tańca nowoczesnego, funky i latino ; opanowanie podstawowych kroków, rytmu i choreografii ; rozwój koordynacji ruchowej i wrażliwości muzycznej. Zwieńczeniem zajęć będzie pokaz zorganizowany pod koniec roku.

Warsztaty artystyczne od MS (4 lata): tworzenie elementów dekoracyjnych, dodatków do ubrań, dekoracji i kostiumów teatralnych z materiałów, pochodzących z recyklingu ; wykorzystywanie technik malarskich, szycia i origami.

Wushu od MS (4 lata): nauka podstawowych technik sztuki walki wushu w celu polepszenia rozwoju psychomotorycznego, koordynacji ruchowej, odkrycia swoich możliwości fizycznych i, w przypadku niektórych dzieci, wyzwolenia i opanowania stłumionych emocji.

Zabawy sportowe dla MS i GS (4 lata i 5 lat): zapoznanie się z różnymi dyscyplinami sportowymi (3 – 4 zajęcia na jedną dyscyplinę). W programie nauka gier zespołowych z elementami zabawy (piłka ręczna, rugby, koszykówka i piłka nożna) oraz gier indywidualnych (badminton, tenis stołowy). Poza tym lekkoatletyka, wyścigi, skoki i rzuty. Nauka reguł gier sportowych i postępowania w zespole, poszanowania współzawodników i zawodników przeciwnej drużyny, wychowawcy i sędziego.