Nauczanie

Język francuski jest głównym przedmiotem nauczania : uczniowie uczą się techniki czytania, rozpoznając sylaby, jak również czytania ze zrozumieniem różnego rodzaju i coraz bardziej złożonych tekstów. Nauka pisania i czytania odbywa się jednocześnie, wzajemnie się one uzupełniają.

Nabywanie wiedzy, umiejętności i przyswajanie zasad właściwego zachowania odbywa się równolegle : uczniowie uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w różnych sytuacjach, biorąc pod uwagę współżycie w grupie.

W drugim cyklu nauczania uczniowie poznają zagadnienia wspólne dla różnych przedmiotów i wykorzystywane na wielu etapach nauki: rozwiązywanie zadań, rozumienie i redagowanie tekstu, tworzenie lub projektowanie przedmiotów…

Funkcjonowanie szkoły

Począwszy od drugiego cyklu rodzice odprowadzają dzieci do bocznej bramy i uczniowie wchodzą sami na teren szkoły. Po lekcjach nauczyciel odprowadza uczniów do tej samej bramy i przekazuje dzieci rodzicom.

Lekcje prowadzi nauczyciel wychowawca. Niektóre przedmioty, jak np. język angielski, są prowadzone przez nauczycieli z odpowiednią specjalizacją.