Szkoła Francuska w Warszawie o charakterze międzynarodowym położona w sercu Europy skupia uczniów pochodzących z ponad czterdziestu państw świata. Nauczanie języków jest więc naszym priorytetem, w duchu otwarcia na Europę i cały świat.

Język francuski

W Liceum Francuskim w Warszawie, związanym umową z Agencją ds. Nauczania Francuskiego za granicą (AEFE), nauka odbywa się w języku francuskim. Liceum Francuskim w Warszawie jest również renomowaną szkołą międzynarodową, dlatego przyjmujemy uczniów bez znajomości języka francuskiego na początku ich edukacji.

Uczniowie niefrancuskojęzyczni, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole, począwszy od klasy GS uczestniczą przez rok w lekcjach francuskiego jako języka obcego. W zależności od potrzeb ucznia, lekcje te mogą być kontynuowane w kolejnym roku szkolnym.
Zajęcia prowadzone przez nauczyciela ze specjalizacją, mogą mieć różną formę (pomoc w klasie, lekcje w innej sali…), a wymiar godzinowy jest uzależniony od potrzeb dziecka (do 3 godzin tygodniowo).

Pod koniec roku szkolnego uczniowie piątej klasy szkoły podstawowej, którzy nie mają obywatelstwa francuskiego, zdają egzamnin DELF na poziomie A2. W Liceum Francuskim w Warszawie zdawalność tego egzaminu wynosi od lat 100%.

Język polski

Zgodnie z wytycznymi o nauce języków obcych w sieci szkół AEFE, Liceum Francuskie Warszawie przywiązuje dużą wagę do nauki języka polskiego.

Od najmłodszej grupy przedszkolnej (PS) do piątej klasy szkoły podstawowej (CM2), język polski jest nauczany 2 godz. tygodniowo przez wykwalifikowanych nauczycieli.

Uczniowie, podzieleni na grupy kompetencji, uczą się języka polskiego jako języka ojczystego lub języka obcego 3 razy w tygodniu po 40 min, zgodnie z dostosowanym programem nauczania.

Oprócz lekcji języka polskiego, uczniowie najstarszej klasy przedszkolnej (GS) mają zajęcia w grupach z przedmiotu niejęzykowego (DNL), które są prowadzone w języku polskim, w wymiarze 45 min tygodniowo. Są to lekcje wychowania fizycznego, podczas których uczniowie zdobywają umiejętności z tego przedmiotu, prowadzonego w języku polskim przez wykwalifikowanego nauczyciela.

Język angielski

W Liceum Francuskim w Warszawie, związanym umową z Agencją ds. Nauczania Francuskiego za granicą (AEFE), jest realizowany program nauczania obowiązujący we Francji. Nauka języka angielskiego odbywa się w ramach obowiązującego programu.

W drugiej klasie szkoły podstawowej (CE1) język angielski jest nauczany 45 min tygodniowo, a od klasy trzeciej (CE2) do klasy piątej (CM2) 1 godz. 30 min tygodniowo. Lekcje języka angielskiego prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli.

Poza lekcjami języka angielskiego prowadzone są zajęcia niejęzykowe (DNL) po angielsku. W pierwszej klasie (CP) przez 1 godz. 30 min tygodniowo i w drugiej klasie (CE1) przez 45 min tygodniowo, uczniowie uczestniczą w zajęciach plastycznych. Przedmiot ten jest nauczany w języku angielskim przez wykwalifikowanych nauczycieli.

Zajęcia niejęzykowe po angielsku odbywają się również w klasach cyklu 3 (od CE2 do CM2) pod nazwą Nauka Przedmiotu Zintegrowanego w Języku Obcym (EMILE). Nauczyciel ze specjalizacją prowadzi lekcje z różnych przedmiotów (przyroda, geogrqfia, WF…) w języku angielskim. Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu 60 min.

Klasa Język francuski Język polski Język angielski
CP
Cours préparatoire
do 3 godz. tygodniowo, jeśli jest taka potrzeba 2 godz. / tydzień (lekcje języka polskiego) 1 godz. 30 min / tydzień (DNL)
CE1
Cours élémentaire 1
według potrzeb 2 godz. / tydzień (lekcje języka polskiego) 45 min / tydzień (lekcje języka angielskiego)
45 min / tydzień (DNL)
CE2
Cours élémentaire 2
według potrzeb 2 godz. / tydzień (lekcje języka polskiego) 1 godz. 30 min / tydzień (lekcje języka angielskiego)
1 godz. / tydzień (EMILE)
CM1
Cours moyen 1
według potrzeb 2 godz. / tydzień (lekcje języka polskiego) 1 godz. 30 min / tydzień (lekcje języka angielskiego)
1 godz. / tydzień (EMILE)
CM2
Cours moyen 2
według potrzeb 2 godz. / tydzień (lekcje języka polskiego) 1 godz. 30 min / tydzień (lekcje języka angielskiego)
1 godz. / tydzień (EMILE)