Uczniowie mogą wybrać zajęcia spośród wymienionych poniżej:

 • ANGIELSKI LINGWISTYCZNY
 • ATELIER FILOZOFICZNE
 • ATELIER ŚPIEWU
 • BETTER ACADEMY: ART & CRAFT IN ENGLISH
 • BETTER ACADEMY: CODING IN ENGLISH
 • BETTER ACADEMY: DRAMA & DANCE IN ENGLISH
 • BETTER ACADEMY: DRAMA CLASS EN FRANÇAIS
 • BETTER ACADEMY: FUN & PLAY IN ENGLISH
 • FRANÇAIS EN ACTION
 • INFORMATYKA
 • JĘZYK CHIŃSKI
 • JĘZYK FRANCUSKI JAKO JĘZYK NAUCZANIA (FLS)
 • JĘZYK HISZPAŃSKI
 • JĘZYK POLSKI
 • KOSZYKÓWKA
 • GITARA
 • LUDOTEKA
 • MULTISPORT
 • ODRABIANIE LEKCJI
 • PANTOMIMA
 • PIŁKA NOŻNA
 • PIŁKA RĘCZNA
 • PIOSENKI LUDOWE SWIATA
 • PLASTYKA
 • RUGBY
 • SZACHY
 • TANIEC
 • TANIEC TOWARZYSKI
 • TEATR PO ANGIELSKU
 • WARSZTAT KOMIKSU
 • WARSZTAT PISANIA
 • WARSZTATY ARTYSTYCZNE
 • WEB RADIO
 • WUSHU

Zajęcia odbywają się w trzech blokach godzinowych : 14:50 – 15:50, 15:55 – 16:55 oraz 17:00 – 18:00 (ten ostatni dotyczy tylko sportu i tańca). Poza tym proponujemy świetlicą poranną (07:30 – 08:28) oraz popołudniową (16:00 – 17:30 (18h00 w dni kiedy są zajęcia)).

Dokumenty

Opis zajęć

ANGIELSKI LINGWISTYCZNY dla początkujących w CP i CE1 i dla zaawansowanych w CE2, CM.

ATELIER FILOZOFICZNE od CP do CM1: To dla dzieci okazja do wymiany myśli na tematy dotyczące ich codzienności, do zabrania głosu i wypowiedzenia swoich myśli, do odkrywania i respektowania tego co myślą koleżanki i koledzy. Warsztaty (Philo-Idées en lumière d’Atelier Racine) są owocem pracy na styku róznych podejść do filozofii dla dzieci: Matthew Lipmana, Brigitte Labbé, Michela Tozzi,…. W sposób odpowiedni dla swojej grupy wiekowej, dzieci zachęcane są do swobodnego wypowiadania się, do rozwijania zdolności formułowania myśli i do słuchania innych. Spotkania mają charakter zabawy z wykorzystaniem elementów wizualnych lub literackich, lektury bajek, Michela Piquemala, ekspresji werbalnej i niewerbalnej (rysunek, pantomima).

ATELIER ŚPIEWU od CE2: śpiew zachęca dzieci i młodzież do artystycznej kreatywności. Prowadzący zajęcia przybliża uczniom świat musicalu, śpiewania w chórze, poprzez zabawy wokalne, choreograficzne i sceniczne. Dzieci, każde w swoim rytmie, poznają różne techniki wokalne. Śpiew i scena pozwolą uczniom nabrać pewności siebie, poznać smak dzielenia się i czerpania od innych, a nade wszystko dostarczą przyjemności. Celem będzie stworzenie mini spektaklu i zaprezentowanie go na koniec roku szkolnego lub kalendarzowego.

BETTER ACADEMY: ART & CRAFT IN ENGLISH w CE2-CM: rozwija kreatywne myślenie, pomaga zrozumieć symbolikę, rozwija umiejętność obserwacji i zdolności manualne, uczy pracy w grupie, a także pokazuje różne możliwości ekspresji. Podczas zajęć dzieci stworzą różnorodne projekty, m.in. animację metodą poklatkową, wiersze, obrazy. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

BETTER ACADEMY: CODING IN ENGLISH w CE2-CM: Nauka angielskiego i informatyki w tym samym czasie! Poznaj podstawy kodowania za pomocą programów i gier odpowiadających Twojemu wiekowi. Mastering English and computer science at the same time! Learn the basics of coding using programmes and games corresponding to your age.

BETTER ACADEMY: DRAMA & DANCE IN ENGLISH od CM1: Jeśli jesteś gotowy, aby przejść do nowej roli – to właściwa klasa dla Ciebie! Uczy aktywnej twórczości i poprawia zdolnosci interpersonalne, społeczne i obywatelskie. W połączeniu z zajęciami tanecznymi daje dzieciom możliwość rozwoju na wielu poziomach: językowym, emocjonalnym i fizycznym.

BETTER ACADEMY: DRAMA CLASS EN FRANCAIS od CM1 (9 lat): Teatr jest sztuką wyobraźni, mowy, świadomości ciała, głosu, przestrzeni, odwagi stanięcia przed publicznością i wreszcie dialogu z partnerem. Możliwość uczestniczenia w tworzeniu spektaklu na różnych jego etapach – pisanie scenariusza, przygotowanie zestawu i kostiumów, ścieżka dźwiękowa i udział w próbach kończących się premierą to dla dzieci wyjątkowe doświadczenie czego nie można porównać z niczym innym. To teatralna podróż, która łączy przyjemność, spontaniczność i radość tworzenia. Duch zespołowy i odpowiedzialność za każdy gest, każdy ruch i słowo na scenie, świadomość ważności każdego szczegółu pozwala dzieciom zrozumieć, że każda osoba odgrywa ważną i niepowtarzalną rolę w świecie. społeczność. Bez względu na talent i predyspozycje.

BETTER ACADEMY: FUN & PLAY IN ENGLISH w CE2-CM uczy nowych słówek i wyrażeń poprzez gry planszowe, animacje z lektorami; utrwala słownictwo w trakcie zabaw ruchowych; uczy żywego języka w codziennych sytuacjach; zanurza w języku (immersion class); angażuje w zabawy w języku angielskim; rozwija efektywne umiejętności komunikacyjne.

FRANÇAIS EN ACTION dla uczniów klas CE2-CM2 : Zajęcia dla uczniów mówiących już po francusku, którzy chcą podszkolić jeszcze umiejętności językowe. Poprzez rozmaite ćwiczenia i projekty będą mogli poszerzyć słownictwo, utrwalić zasady gramatyczne, rozwinać umiejetność pisania w języku francuskim. To wszystko będzie związane z tematem danego miesiaca : teatr, kino, literatura, komiks, malarstwo, piosenka, taniec, kulinaria, sport. Mózg nie lubi nudy!  Aby udoskonalić znajomość języka francuskiego będziemy czytać, pisać, tanczyć, malować, krecić filmy, gotować itd.

GITARA od CM1: Nauka gry w małych grupach (3-5 osób) lub indywidualna. Czytanie nut, podstawowe techniki i teoria, repertuar rozrywkowy i klasyczny.

INFORMATYKA od CE1 (7 lat): Zapoznanie się z różnymi programami informatycznymi poprzez ćwiczenia ludyczne (obróbka zdjęć, używanie Internetu, edycja tekstów), poznawanie różnych czynności, przydatnych w pracy na komputerze.

JĘZYK CHIŃSKI od CP (6 lat): Zajęcia organizowane są przez Instytut Konfucjusza. Ich celem jest nauczenie uczniów, poprzez piosenki, wierszyki i zabawy, podstaw języka języka chińskiego, a także przekazanie im podstawowej wiedzy na temat chińskiej kultury – zwyczajów i dziedzictwa Państwa Środka.

JĘZYK FRANCUSKI JAKO JĘZYK NAUCZANIA (FLS) od GS (5 lat): zróżnicowane ćwiczenia, mające na celu zachęcenie dzieci do mówienia: piosenki, odgrywanie scenek i inne ćwiczenia komunikacyjne, pogłębianie słownictwa, przyswojenie funkcji form gramatycznych w sytuacjach komunikacyjncyh oraz, szczególnie w klasach CE i CM, rozwijanie sprawności pisania i rozumienia tekstów pisanych. Zajęcia te są szczególnie wskazane dla uczniów nie mówiących lub słabo mówiących po francusku.

JĘZYK HISZPAŃSKI od CP (6 lat): Na zajęciach dziecko odkrywa język hiszpański w sposób naturalny, tak jak język ojczysty: poprzez śmiech, zabawę, wszystkie zmysły, ruch i śpiew. Nauka odbywa się od razu zdaniami, przydatnymi w życiu codziennym dzieci komunikatami, które pozwalają im wyrazić ich potrzeby, emocje, gusta i preferencje…

JĘZYK POLSKI jako język ojczysty od CP (6 lat): doskonalenie ortografii, interpunkcji i gramatyki, ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Rozszerzenie wiadomości na temat literatury.

KOSZYKÓWKA od CE1 (7 lat): Nauka koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej poprzez ćwiczenia połączone z zabawą oraz gry edukacyjne, związane z daną dyscypliną; nauka technik podawania piłki, kozłowania i rzucania do kosza / kopania piłki ; nauka reguł gier sportowych i postępowania w zespole, poszanowania współzawodników oraz zawodników przeciwnej drużyny, wychowawcy i sędziego.

LUDOTEKA od CE1: Gry tradycyjne, edukacyjne, logiczne, strategiczne.

MULTISPORT od CP (6 lat): zapoznanie się z różnymi dyscyplinami sportowymi (3 – 4 zajęcia na jedną dyscyplinę). W programie nauka gier zespołowych z elementami zabawy (piłka ręczna, rugby, koszykówka i piłka nożna) oraz gier indywidualnych (badminton, tenis stołowy). Poza tym lekkoatletyka, wyścigi, skoki i rzuty. Nauka reguł gier sportowych i postępowania w zespole, poszanowania współzawodników i zawodników przeciwnej drużyny, wychowawcy i sędziego.

ODRABIANIE LEKCJI od CP (6 lat): nauczyciele/animatorzy pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji.

PANTOMIMA od CE1: warsztaty ekspresji artystycznej. Compagnie des Corps Bruts, stowarzyszenie młodych mimów i tancerzy proponuje warsztat wspólnego poszukiwania sposobu i znajdowania odwagi do wypowiadania się bez słów.

PIŁKA NOŻNA od MS (4 lata): Nauka koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej poprzez ćwiczenia połączone z zabawą oraz gry edukacyjne, związane z daną dyscypliną; nauka technik podawania piłki, kozłowania i rzucania do kosza / kopania piłki ; nauka reguł gier sportowych i postępowania w zespole, poszanowania współzawodników oraz zawodników przeciwnej drużyny, wychowawcy i sędziego.

PIŁKA NOŻNA w sobotę od CE2: Zabawa i sport rozwijające zamiłowanie do wysiłku i zaangażowanie. Glowne hasła to szacunek, fair-play, sukces zespołu.

PIŁKA RĘCZNA od CE2 (8 lat): Nauka koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej poprzez ćwiczenia połączone z zabawą oraz gry edukacyjne, związane z daną dyscypliną; nauka technik podawania piłki, kozłowania i rzucania do kosza / kopania piłki ; nauka reguł gier sportowych i postępowania w zespole, poszanowania współzawodników oraz zawodników przeciwnej drużyny, wychowawcy i sędziego.

PIOSENKI LUDOWE SWIATA od PS: Dzieci nauczą się: śpiewać około 20 piosenek z całego świata w językach oryginalnych (hiszpańskim, francuskim, włoskim, portugalskim, polskim, cygańskim, arabskim, hebrajskim, rosyjskim itp.) grać na instrumentach muzycznych, w szczególności na instrumentach perkusyjnych, bębnach, cajonach, tamburynach, trójkątach, wydawać dźwięki we właściwy sposób i poprawiać dykcję, zdobywać świadomość polifonii, poprawnie oddychać.

PLASTYKA od MS (4 lata): rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, wyzwalanie swobodnej ekspresji twórczej. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi, takimi jak malarstwo, rzeźba i rysunek, a także bardziej zaawansowanymi technikami – kaligrafia, papieroplastyka, origami; tworzenie kostiumów, biżuterii, itd.

RUGBY Mini poussins U8 (CP-CE1): Poprzez zabawy z piłką uczeń poprawia ruchowość, zręczność a także umiejętność panowania nad emocjami. Uczy się również pracy z piłką, analizy przestrzeni, poruszania się w niej, redukuje obawę przed kontaktem. Odkrywa ducha gry zespołowej.

RUGBY Poussins et Benjamins U10 – U12 (CE2-CM2): Zapoznanie dzieci z wartościami jakie niesie ten sport (gra zepołowa, fair-play, umiarkowany kontakt…) i jego praktyką.

SZACHY od CE1 (7 lat): Zajęcia przeznaczone są dla graczy początkujących i zaawansowanych. Uczniowie będą się uczyć reguł, taktyk, strategii, otwarć szachowych, różnych planów gry oraz różnych technik, mających na celu obronę i atak.

TANIEC od MS (4 lata): nauka poprzez ćwiczenia ludyczne podstaw baletu, tańca nowoczesnego, funky i latino ; opanowanie podstawowych kroków, rytmu i choreografii ; rozwój koordynacji ruchowej i wrażliwości muzycznej. Zwieńczeniem zajęć będzie pokaz zorganizowany pod koniec roku.

TANIEC TOWARZYSKI (6-7 lat): Autorski program nauki tanca towarzyskiego dla dzieci stworzony przez zawodowa pare taneczna. Nauka krokow i zabawy ruchowe.

TEATR PO ANGIELSKU od CP (6 lat): Spotkania, prowadzone przez native speakerkę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i w reżyserii, mają na celu rozwinięcie umiejętności językowych oraz twórczego myślenia uczestników poprzez zabawę i indywidualnie dopasowane wyzwania. Podczas zajęć dzieci uczą się wymowy, emisji głosu, prawidłowej postawy oraz charakteryzacji; pomagają również przy scenografii. Takie zajęcia budują pewność siebie ucznia oraz uczą pracy w zespole. Zwieńczeniem spotkań będzie spektakl pod koniec roku szkolnego.

WARSZTAT KOMIKSU od CE1: Uczniowie odkryją rożnorodność świata komiksu i sami go spróbują. Zajęcia będą łączyć rysunek i pisanie. Dzieci nauczą się pobudzać swoją kreatywność aby stworzyć jakąś historię i zilustrować ją wykorzystując różne materiały i techniki.

WARSZTAT PISANIA od CE2 : skierowany do uczniów którzy lubią pisać lub chcieliby zasmakować tej przyjemności i poprawić swe umiejętności w tej dziedzinie – a szczególnie do uczniów dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Wyjściowy tekst literacki, wiersz, piosenka posłużą do odkrywania przyjemności jaką daje pisanie, tworzenie, wymiana w innymi. Z czasem dzieci nauczą sie opracowywać dłuższe tekstym a te najbardziej udane wostaną wydane w formie książeczki.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE od MS (4 lata): Tworzenie elementów dekoracyjnych, dodatków do ubrań, dekoracji i kostiumów teatralnych z materiałów, pochodzących z recyklingu ; wykorzystywanie technik malarskich, szycia i origami.

WEB RADIO od CM1 : Głównym celem zajeć jest tworzenie radia internetowego (audycja radiowa w Internecie) przez i dla uczniów … i rodziców, oczywiście! Dzieci staną się prawdziwymi dziennikarzami w miarę realizowania w pięciu audycji tematycznych. To w ich rękach bedzie przygotowanie programów (refleksja nad tematem, zbieranie wywiadów, przygotowanie sondaży itp.), a także część techniczna (nagrywanie, przetwarzanie i edycja ścieżek dźwiękowych, umieszczanie w Internecie). Niektóre z celów edukacyjnychtych zajeć to: rozwijanie współpracy nad konkretnym projektem, rozwijanie upodobań do poszukiwania informacji, docenienie pisemnej, a przede wszystkim ustnej ekspresji, zastanowienie nad rolą i funkcjonowaniem mediów.

WUSHU od MS (4 lata): nauka podstawowych technik sztuki walki wushu w celu polepszenia rozwoju psychomotorycznego, koordynacji ruchowej, odkrycia swoich możliwości fizycznych i, w przypadku niektórych dzieci, wyzwolenia i opanowania stłumionych emocji.