Ponad 25 zajęć oferowanych w szkole podstawowej w następujących godzinach :

 • 14.50 – 15.50
 • 15.55 – 16.55
 • 17.00 – 18.00

Zwykła opłata roczna za jedne zajęcia : 560 pln. Niektóre małe grupy mogą mięć inną opłatę.

Zajęcia językowe

 • Język angielski
 • Język hiszpański
 • Język chinski
 • Teatr po angielsku
 • Teatr po francusku

Zajęcia sportowe

 • Koszykówka
 • Taniec
 • Piłka nożna
 • Multisport
 • Wushu

Zajęcia artystyczne

 • Plastyka
 • Warsztaty artystyczne
 • Atelier śpiewu
 • Warsztaty pisarskie
 • Pantomima

Pozostałe

 • Atelier filozoficzne
 • Szachy
 • Odrabianie lekcji
 • Informatyka
 • Ludoteka

Świetlica jest również dostępna od 16.00 do 18.00 po pierwszej zajęć dodatkowe.  Zarejestrowane dzieci są pogrupowane i doworowane w szkole. W świetlice ciepło wita Państwa dzieci w dobrym nastroju dzięki zabawom, zajęciom i sportom. Cena: 3 000 pln / rok na rejestrację każdego dnia tygodnia.