Informacja dotyczy roku szkolnego 2017/2018. Zostanie ona zaktualizowana na rok 2018/2019 z początkiem września 2018

Ważne daty

Czwartek 7 września 18:00: Forum zajęć dodatkowych
Sobota 9 wrześniam począwszy od godziny 15.00: Zapisy przez internet

Uczniowie mogą wybrać zajęcia spośród wymienionych poniżej:

 • Angielski better: Art & Craft
 • Angielski better: Computer Science & Programming in English
 • Angielski better: Fun & Play
 • Angielski – metodą lingwistyczną
 • Atelier Filozoficzne
 • Atelier Śpiewu
 • Gitara
 • Informatyka
 • Język Chiński
 • Język Francuski
 • Język Hiszpański
 • Język Polski
 • Koszykówka
 • Ludoteka
 • Multisport
 • Odrabianie Lekcji
 • Pantomima
 • Piłka Nożna
 • Piłka Ręczna
 • Plastyka
 • Rugby
 • Szachy
 • Taniec
 • Teatr po angielsku
 • Teatr po francusku
 • Warsztat komiksu
 • Warsztat pisania
 • Warsztaty artystyczne
 • Wushu

Zajęcia się odbywają w dwóch blokach godzinowych: 14.50 – 15.50, 15.55 – 16.55 oraz 17.00 – 18.00 (ten ostatni dotyczy tylko sportu i tanca). Poza tym proponujemy świetlicę poranną (07.45 – 08.28) oraz popołudniową (16.00 – 17.30)

Opis zajęć

Angielski better : Art & Craft w CE2-CM: rozwija kreatywne myślenie, pomaga zrozumieć symbolikę, rozwija umiejętność obserwacji i zdolności manualne, uczy pracy w grupie, a także pokazuje różne możliwości ekspresji. Podczas zajęć dzieci stworzą różnorodne projekty, m.in. animację metodą poklatkową, wiersze, obrazy. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Angielski better : Computer Science & Programming in English w CE2-CM – uczy słownictwa w języku angielskim, związanego z komputerami i programowaniem, rozwija myślenie logiczne i krytyczne, umiejętność analizy, pozwala zrozumieć, jak działają komputery; pozwala dzieciom być nie tylko odbiorcami, ale też twórcami w świecie nowych technologii; skupia się na logice programowania. W trakcie zajęć korzystamy z platform: Lightbot, Code.org, Blockly, Scratch, Arduino i innych. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Angielski better : Fun & Play w CE2-CM: uczy nowych słówek i wyrażeń poprzez gry planszowe, animacje z lektorami; utrwala słownictwo w trakcie zabaw ruchowych; uczy żywego języka w codziennych sytuacjach; zanurza w języku (immersion class); angażuje w zabawy w języku angielskim; rozwija efektywne umiejętności komunikacyjne.

Angielski – metodą lingwistyczną dla najmłodszych (MS-GS), dla początkujących w CP i CE1 i dla zaawansowanych w CE2, CM.

Atelier Filozoficzne skierowane do uczniów GS/CP, Ce1/Ce2, CM1/CM2: To dla dzieci okazja do wymiany myśli na tematy dotyczące ich codzienności, do zabrania głosu i wypowiedzenia swoich myśli, do odkrywania i respektowania tego co myślą koleżanki i koledzy. Warsztaty (Philo-Idées en lumière d’Atelier Racine) są owocem pracy na styku róznych podejść do filozofii dla dzieci: Matthew Lipmana, Brigitte Labbé, Michela Tozzi,…. W sposób odpowiedni dla swojej grupy wiekowej, dzieci zachęcane są do swobodnego wypowiadania się, do rozwijania zdolności formułowania myśli i do słuchania innych. Spotkania mają charakter zabawy z wykorzystaniem elementów wizualnych lub literackich, lektury bajek, Michela Piquemala, ekspresji werbalnej i niewerbalnej (rysunek, pantomima).

Atelier Śpiewu: śpiew zachęca dzieci i młodzież do artystycznej kreatywności. Prowadzący zajęcia przybliża uczniom świat musicalu, śpiewania w chórze, poprzez zabawy wokalne, choreograficzne i sceniczne. Dzieci, każde w swoim rytmie, poznają różne techniki wokalne. Śpiew i scena pozwolą uczniom nabrać pewności siebie, poznać smak dzielenia się i czerpania od innych, a nade wszystko dostarczą przyjemności. Celem będzie stworzenie mini spektaklu i zaprezentowanie go na koniec roku szkolnego lub kalendarzowego.

Gitara od CM1: Nauka gry w małych grupach (3-5 osób) lub indywidualna. Czytanie nut, podstawowe techniki i teoria, repertuar rozrywkowy i klasyczny.

Informatyka od CE1 (7 lat): Zapoznanie się z różnymi programami informatycznymi poprzez ćwiczenia ludyczne (obróbka zdjęć, używanie Internetu, edycja tekstów), poznawanie różnych czynności, przydatnych w pracy na komputerze.

Język Chiński od CP (6 lat): Zajęcia organizowane są przez Instytut Konfucjusza. Ich celem jest nauczenie uczniów, poprzez piosenki, wierszyki i zabawy, podstaw języka języka chińskiego, a także przekazanie im podstawowej wiedzy na temat chińskiej kultury – zwyczajów i dziedzictwa Państwa Środka.

Język Francuski jako język nauczania (FLS) od GS (5 lat): zróżnicowane ćwiczenia, mające na celu zachęcenie dzieci do mówienia : piosenki, odgrywanie scenek i inne ćwiczenia komunikacyjne, pogłębianie słownictwa, przyswojenie funkcji form gramatycznych w sytuacjach komunikacyjncyh oraz, szczególnie w klasach CE i CM, rozwijanie sprawności pisania i rozumienia tekstów pisanych. Zajęcia te są szczególnie wskazane dla uczniów niemówiących lub słabo mówiących po francusku.

Język Hiszpański od PS (3 lata): Na zajęciach dziecko odkrywa język hiszpański w sposób naturalny, tak jak język ojczysty: poprzez śmiech, zabawę, wszystkie zmysły, ruch, taniec i śpiew. W nauce dzieciom towarzyszą wzruszająca i uczuciowa Owca Minia oraz jej odpowiedzialny i rozsądny przyjaciel Pies Yaroslav. Nauka odbywa się od razu zdaniami, przydatnymi w życiu codziennym dzieci komunikatami, które pozwalają im wyrazić ich potrzeby, emocje, gusta i preferencje…

Język Polski jako język ojczysty od CP (6 lat): doskonalenie ortografii, interpunkcji i gramatyki, ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Rozszerzenie wiadomości na temat literatury.

Koszykówka od CE1 (7 lat): nauka koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej poprzez ćwiczenia połączone z zabawą oraz gry edukacyjne, związane z daną dyscypliną; nauka technik podawania piłki, kozłowania i rzucania do kosza / kopania piłki ; nauka reguł gier sportowych i postępowania w zespole, poszanowania współzawodników oraz zawodników przeciwnej drużyny, wychowawcy i sędziego.

Ludoteka od CE1: Gry tradycyjne, edukacyjne, logiczne, strategiczne.

Multisport od CP (6 lat): zapoznanie się z różnymi dyscyplinami sportowymi (3–4 zajęcia na jedną dyscyplinę). W programie nauka gier zespołowych z elementami zabawy (piłka ręczna, rugby, koszykówka i piłka nożna) oraz gier indywidualnych (badminton, tenis stołowy). Poza tym lekkoatletyka, wyścigi, skoki i rzuty. Nauka reguł gier sportowych i postępowania w zespole, poszanowania współzawodników i zawodników przeciwnej drużyny, wychowawcy i sędziego.

Odrabianie Lekcji od CP (6 lat): nauczyciele/animatorzy pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji.

Pantomima: warsztaty ekspresji artystycznej. Compagnie des Corps Bruts, stowarzyszenie młodych mimów i tancerzy proponuje warsztat wspólnego poszukiwania sposobu i znajdowania odwagi do wypowiadania się bez słów.

Piłka Nożna od MS (4 lata): nauka koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej poprzez ćwiczenia połączone z zabawą oraz gry edukacyjne, związane z daną dyscypliną; nauka technik podawania piłki, kozłowania i rzucania do kosza / kopania piłki ; nauka reguł gier sportowych i postępowania w zespole, poszanowania współzawodników oraz zawodników przeciwnej drużyny, wychowawcy i sędziego.

Piłka Ręczna od CE2 (8 lat): nauka koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej poprzez ćwiczenia połączone z zabawą oraz gry edukacyjne, związane z daną dyscypliną; nauka technik podawania piłki, kozłowania i rzucania do kosza / kopania piłki ; nauka reguł gier sportowych i postępowania w zespole, poszanowania współzawodników oraz zawodników przeciwnej drużyny, wychowawcy i sędziego.

Plastyka od MS (4 lata): rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, wyzwalanie swobodnej ekspresji twórczej. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi, takimi jak malarstwo, rzeźba i rysunek, a także bardziej zaawansowanymi technikami – kaligrafia, papieroplastyka, origami; tworzenie kostiumów, biżuterii, itd.

Rugby – Mini poussins U8 CP-CE1: Poprzez zabawy z piłką uczeń poprawia ruchowość, zręczność a także umiejętność panowania nad emocjami. Uczy się również pracy z piłką, analizy przestrzeni, poruszania się w niej, redukuje obawę przed kontaktem. Odkrywa ducha gry zespołowej.

Rugby – Poussins et Benjamins U10 – U12 od CE2: Zapoznanie dzieci z wartościami jakie niesie ten sport (gra zepołowa, fair-play, umiarkowany kontakt…) i jego praktyką.

Szachy od CE1 (7 lat): Zajęcia przeznaczone są dla graczy początkujących i zaawansowanych. Uczniowie będą się uczyć reguł, taktyk, strategii, otwarć szachowych, różnych planów gry oraz różnych technik, mających na celu obronę i atak.

Taniec od MS (4 lata): nauka poprzez ćwiczenia ludyczne podstaw baletu, tańca nowoczesnego, funky i latino ; opanowanie podstawowych kroków, rytmu i choreografii ; rozwój koordynacji ruchowej i wrażliwości muzycznej. Zwieńczeniem zajęć będzie pokaz zorganizowany pod koniec roku.

Teatr po angielsku od CP (6 lat): Spotkania, prowadzone przez native speakerkę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i w reżyserii, mają na celu rozwinięcie umiejętności językowych oraz twórczego myślenia uczestników poprzez zabawę i indywidualnie dopasowane wyzwania. Podczas zajęć dzieci uczą się wymowy, emisji głosu, prawidłowej postawy oraz charakteryzacji; pomagają również przy scenografii. Takie zajęcia budują pewność siebie ucznia oraz uczą pracy w zespole. Zwieńczeniem spotkań będzie spektakl pod koniec roku szkolnego.

Teatr po francusku od CP (6 lat): przygotowanie interpretacji sztuki teatralnej (do ustalenia), z czym łączą się : nauka tekstu sztuki, odkrywanie niektórych technik aktorskich, technik wyrażania uczuć, ćwiczenia emisji głosu oraz ćwiczenia oddechu, a także opanowywanie nieśmiałości. Zwieńczeniem zajęć będzie spektakl pod koniec roku szkolnego.

Warsztat komiksu od CE1: Uczniowie odkryją rożnorodność świata komiksu i sami go spróbują. Zajęcia będą łączyć rysunek i pisanie. Dzieci nauczą się pobudzać swoją kreatywność aby stworzyć jakąś historię i zilustrować ją wykorzystując różne materiały i techniki.

Warsztat pisania od CE2: skierowany do uczniów którzy lubią pisać lub chcieliby zasmakować tej przyjemności i poprawić swe umiejętności w tej dziedzinie – a szczególnie do uczniów dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Wyjściowy tekst literacki, wiersz, piosenka posłużą do odkrywania przyjemności jaką daje pisanie, tworzenie, wymiana w innymi. Z czasem dzieci nauczą się opracowywać dłuższe teksty, a te najbardziej udane zostaną wydane w formie książeczki.

Warsztaty artystyczne od MS (4 lata): tworzenie elementów dekoracyjnych, dodatków do ubrań, dekoracji i kostiumów teatralnych z materiałów, pochodzących z recyklingu ; wykorzystywanie technik malarskich, szycia i origami.

Wushu od MS (4 lata): nauka podstawowych technik sztuki walki wushu w celu polepszenia rozwoju psychomotorycznego, koordynacji ruchowej, odkrycia swoich możliwości fizycznych i, w przypadku niektórych dzieci, wyzwolenia i opanowania stłumionych emocji.