Nauka w szkole ponadpodstawowej rozwija w uczniu zmysł krytyczny oraz umiejętności myślenia, analizowania i dokonywania syntezy w celu uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie maturalnym, pierwszym etapie przyszłych studiów wyższych.