Szkoła Francuska w Warszawie o charakterze międzynarodowym położona w sercu Europy skupia uczniów pochodzących z ponad czterdziestu państw świata. Nauczanie języków jest więc naszym priorytetem, w duchu otwarcia na Europę i cały świat.

Język polski

Proponujemy 2 grupy zaawansowania:

  • Dzieci mówiące po polsku: 5 godzin lekcyjnych języka polskiego, w tym 4 nauczania języka i 1 historii oraz geografii Polski, według programu opartego na wytycznych polskiego MEN-u. W kolejnych latach system ten zostanie wprowadzony na każdym poziomie nauczania według zaleceń pedagogicznych.
  • Dzieci, które nie mówią po polsku: 2 godziny lekcyjne oraz, nieobowiązkowo, począwszy od klasy 4, nauka na poziomie rozszerzonym, czyli 2 godziny z podziałem na grupy zaawansowania.

Język angielski

Oprócz godzin lekcyjnych przewidzianych w programie, proponujemy naukę języka na dodatkowych zajęciach nieobowiązkowych:

  • W klasie 6, 1 godzina atelier (workshop)
  • W klasie 5, wprowadzenie do przygotowania do egzaminu preliminary english test*, 1 godzina tygodniowo
  • W klasie 4, przygotowanie do egzaminu preliminary english test*, 2 godziny tygodniowo
  • W klasie 3, przygotowanie do egzaminu first certificate*, 2 godziny tygodniowo

Język hiszpański, język niemiecki

Język nowożytny 2: do wyboru jeden albo drugi począwszy od klasy 5ème (druga klasa gimnazjum)

Język łaciński

W klasie 5, wprowadzenie do nauki języka, w ramach zajęć nieobowiązkowych

Język francuski jako wykładowy

Przeznaczony dla uczniów, którzy nie mówią po francusku, od chwili zapisania się do Szkoły

Photographie : Andrzej Subko