AS : Stowarzyszenie sportowe (Association Sportive)

AS oferuje zajęcia (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, gimnastyka) w dni powszednie i sobotnie poranki. AS prowadzi także kilka projektów, takich jak udział w igrzyskach i rozgrywkach sportowe z innymi szkołami.

Inne zajęcia

Ponadto w szkole średniej działa kilka klubów i kołek zainteresowań (Gitara, Club science, Lego Technic, wioślarstwo …)

Dyscyplina

W zakresie dyscypliny na zajęciach pozaszkolnych, obowiązuje regulamin wewnętrzny gimnazjum i liceum.