Zapisy

http://bit.ly/inscriptionsAES

Uczniowie gimnazjum mogą wybierać spośród następujących zajęć:

 • Aikibudo
 • Badminton
 • Koszykówka-Siatkówka
 • Chór
 • Lego Technic
 • Piłka nożna
 • Taniec : Street jazz
 • Kółko filozoficzne
 • Sofrologia
 • Teatr
 • Guitara

Dokumenty

Uwaga

Proponujemy rodzicom wymienione poniżej zajęcia pozaszkolne, sportowe, artystyczne i edukacyjne. Nie stanowią one części programu nauczania uchwalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji. Zapis na jedno lub więcej zajęć zależy więc wyłącznie od decyzji rodziców i nie jest obowiązkowy. Dzieci uczęszczające na te zajęcia są ubezpieczone, bądź przez Państwa polisę indywidualną, bądź przez polisę proponowaną przez naszą szkołę.

Zapisy

Ostateczny zapis dokonuje się poprzez podpisanie umowy, która zostanie przekazana rodzicom na początku roku szkolnego. Zapisu dokonuje się na cały rok szkolny : żadna zniżka nie zostanie przyznana w razie wcześniejszej rezygnacji w trakcie roku szkolnego, oprócz przypadku wypisania dziecka ze szkoły. W takiej sytuacji należność jest naliczana zgodnie z realnym czasem uczęszczania na zajęcia, z uwzględnieniem zasady, że każdy miesiąc zaczęty jest płatny z całości. Stawki są ryczałtowe: żadna zniżka nie zostanie przyznana w razie nieobecności na jednym lub więcej zajęć. Zapis jest dokonany w dniu złożenia umowy (która zostanie przekazana w późniejszym terminie) w sekretariacie liceum, w miarę wolnych miejsc. Jeśli w dniu zapisu nie ma już wolnych miejsc na wybrane zajęcie/zajęcia, istnieje możliwość wyboru innego zajęcia/innych zajęć, jak również można zapisać dziecko na listę oczekujących (w przypadku zwolniena się miejsca na liście głównej, dziecko zostanie na nią niezwłocznie wpisane). Liceum zastrzega sobie prawo anulowania zajęć, na które liczba zapisanych jest mniejsza niż 8. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły. Czas trwania zajęć: od 26.09.2016 do 2.06.2017.

Płatność

Chór bezpłatny
Aïkibudo 560 PLN
Koszykówka-Siatkówka 560 PLN
Badminton 560 PLN
Piłka nożna 560 PLN
Taniec 560 PLN
Teatr 560 PLN
Kółko filozoficzne 560 PLN
Sofrologia 560 PLN
Legotech 800 PLN
Guitara 1600 PLN

Dyscyplina

W zakresie dyscypliny na zajęciach pozaszkolnych, obowiazuje regulamin wewnętrzny gimnazjum i liceum.