Zajęcia sportowe organizowane są w ramach projektu AS (Szkolnego Klubu Sportowego), który przedstawili nauczyciele wychowania fizycznego.

Szkoła oferuje również zajęcia dodatkowe, których opis znajduje się poniżej :

Zapisy

Uczniowie gimnazjum mogą wybierać spośród następujących zajęć:

  • Art in English
  • Gitara
  • Lego Technic
  • Klub Naukowca
  • Sofrologia
  • Theatre in English
  • Wioślarstwo
  • Włoski

Prosimy o zapisanie dzieci do niedzieli 23 września 2018 za pomocą  fomularza zapisowego.

Dokumenty

Uwaga

Proponujemy rodzicom wymienione poniżej zajęcia pozaszkolne, sportowe, artystyczne i edukacyjne. Nie stanowią one części programu nauczania uchwalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji. Zapis na jedno lub więcej zajęć zależy więc wyłącznie od decyzji rodziców i nie jest obowiązkowy.

Zapisy

Ostateczny zapis dokonuje się poprzez podpisanie umowy, którą należy złożyć w biurze Życia szkolnego do czwartku 26 września 2018.

Liceum zastrzega sobie prawo anulowania zajęć, na które liczba zapisanych jest mniejsza niż 8. Czas trwania zajęć: od 29.09.2018 do 01.06.2019.

Płatność

Płatność należy uregulować po otrzymaniu faktury i jest ona ostatecznym potwierdzeniem zapisu.

Dyscyplina

W zakresie dyscypliny na zajęciach pozaszkolnych, obowiązuje regulamin wewnętrzny gimnazjum i liceum.