Nauka w szkole ponadpodstawowej rozwija w uczniu jego zmysł krytyczny oraz umiejętności myślenia, analizowania i dokonywania syntezy tak, aby uzyskał pozytywny wynik na egzaminie maturalnym, pierwszym etapie przyszłych studiów wyższych.

Nauka w liceum obejmuje dwa okresy:
Okres ostatecznego ukierunkowania (klasa 2), w którym uczeń ma możliwość wyboru opcji (kino-techniki audiowizualne, język nowożytny, nauki społeczno-ekonomiczne).
Okres końcowy (klasy 1 i Terminale), w którym uczeń wybiera jeden z trzech profilów:

  • L: humanistyczny
  • ES: społeczno-ekonomiczny
  • S: ścisły