Szkoła Francuska w Warszawie o charakterze międzynarodowym położona w sercu Europy skupia uczniów pochodzących z ponad czterdziestu państw świata. Nauczanie języków jest więc naszym priorytetem, w duchu otwarcia na Europę i cały świat.

Język polski

Jest nauczany w grupach zaawansowania (poziom średniozaawansowany – zaawansowany – rozszerzony), stworzonych przez nauczycieli po uprzednim sprawdzeniu poziomu znajomości języka wśród uczniów, w wymiarze od 3 do 4 godzin lekcyjnych. W okresie końcowym (klasy 1 i Terminale) uczniowie przygotowują się do egzaminu maturalnego w zależności od dokonanego w ostatniej klasie wyboru. Mogą oni zdawać język polski jako język nowożytny 1 (LV1), język nowożytny 2 (LV2) albo jako opcję.

Język angielski

W klasie 2, oprócz godzin lekcyjnych przewidzianych w programie, proponujemy 2 godziny zajęć przygotowujących do egzaminu First certificate (egzamin przeprowadzany przez British Council) i 1 godzina poświęcona cywilizacji świata anglojęzycznego.
Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Cadre Européen Commun pour les langues) uczniowie pracują w grupy zaawansowania, co pozwala im lepiej opanować wszystkie aspekty nauki języka przewidziane w programie.

Język hiszpański, język niemiecki

Począwszy od klasy 4 (quatrième) uczniowie mają w planie lekcji 3 godziny tygodniowo nauki języka nowożytnego 2. W klasie maturalnej dokonują wyboru języków (w ramach listy zatwierdzonej przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej), z których będą zdawać egzaminy na maturze. Bez względu na wybrany profil (ES, L lub S) są zobowiązani do zdawania dwóch języków, pisemnie lub ustnie; oprócz tego mają możliwość dodatkowo zdawać egzamin jako opcję z jednego lub dwóch języków.
Język hiszpański: w klasie maturalnej uczniowie pracują w grupach przygotowując się do egzaminu zgodnie z dokonanym przez nich wyborem (egzamin pisemny lub ustny).
Język niemiecki: niewielka liczba uczących się tego języka pozwala na intensywną i zróżnicowaną naukę, zgodnie z wyborem co do egzaminu każdego z uczniów.