Uczniowie klasy seconde (pierwsza klasa liceum w systemie francuskim) mogą zapisać się na warsztaty filmowe. Cykl tej opcji trwa 3 lata: od klasy 2 liceum do klasy maturalnej.

Program warsztatów obejmuje aspekty artystyczne, kulturowe, techniczne i ekonomiczne sztuki filmowej kładąc szczególny nacisk na różnorodność typów produkcji i dystrybucji filmu.

Uczniowie uczą się w jaki sposób należy analizować film, poznają główne nurty historii kina a także fazy powstawania samego filmu oraz kwestie finansowe z tym związane. Jednocześnie zostają wprowadzeni w sam proces tworzenia dzieła filmowego: pisanie scenariusza, posługiwanie się narzędziami niezbędnymi do nakręcenia i montażu filmu (kamera, oświetlenie, stół montażowy …) i sami tworzą własną produkcję artystyczną. Program w wymiarze 3 godzin tygodniowo dzieli się po połowie na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Celem sekcji filmowej jest rozwijanie wyobraźni twórczej u uczniów, wyrobienie krytycznego podejścia do dzieła filmowego jak również zdobycie wiedzy w dziedzinie kinematografii. Warsztaty filmowe są nastawione raczej na przekazywanie ogólnej wiedzy filmowej niż na kształcenie typowo zawodowe.

Lire les actualités relatives à l’option cinéma et audiovisuel