Informacja dotyczy roku szkolnego 2017/2018. Zostanie ona zaktualizowana na rok 2018/2019 z początkiem września 2018.

Zapisy

Uczniowie liceum mogą wybierać spośród następujących zajęć:

  • Piłka nożna
  • Gitara
  • Zajęcia ogólnorozwojowe
  • Fitness
  • Pływanie
  • Sofrologia

Prosimy o zapisanie dzieci do piątku 8 września 2017 za pomocą  fomularza zapisowego.

Dokumenty

Uwaga

Proponujemy rodzicom wymienione poniżej zajęcia pozaszkolne, sportowe, artystyczne i edukacyjne. Nie stanowią one części programu nauczania uchwalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji. Zapis na jedno lub więcej zajęć zależy więc wyłącznie od decyzji rodziców i nie jest obowiązkowy.

Zapisy

Ostateczny zapis dokonuje się poprzez podpisanie umowy, którą należy złożyć w biurze Życia szkolnego do piątku 22 września 2017.

Uczestnictwo w dwóch pierwszych zajęciach (ze wszystkich proponowanych) jest bezpłatne, pod warunkiem zapisania się na nie.

Liceum zastrzega sobie prawo anulowania zajęć, na które liczba zapisanych jest mniejsza niż 8. Czas trwania zajęć: od 11.09.2017 do 30.05.2018.

Płatność

Płatność należy uregulować po otrzymaniu faktury i jest ona ostatecznym potwierdzeniem zapisu.

Dyscyplina

W zakresie dyscypliny na zajęciach pozaszkolnych, obowiazuje regulamin wewnętrzny gimnazjum i liceum.