AS : Stowarzyszenie sportowe (Association Sportive)

AS oferuje zajęcia (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, gimnastyka) w dni powszednie i sobotnie poranki. AS prowadzi także kilka projektów, takich jak udział w igrzyskach i rozgrywkach sportowe z innymi szkołami.

Nauki humanistyczne

Warsztaty poświęcone naukom humanistycznym mają na celu zaproponowanie chętnym uczniom konkretnych zajęć rozwijających ich zainteresowania i będących wprowadzeniem do podjęcia studiów na wyższej uczelni, które waloryzują specyfikę francuskiego podejścia do nauk humanistycznych. Łączą w sobie elementy programów szkoły średniej oraz klas przygotowawczych z roszerzonym programem nauczania literatury lub ekonomii, a także wyższych studiów uniwersyteckich, z zakresu nauk politycznych i prawa.

Dyscyplina

W zakresie dyscypliny na zajęciach pozaszkolnych, obowiazuje regulamin wewnętrzny gimnazjum i liceum.