Zajęcia sportowe organizowane są w ramach projektu AS (Szkolnego Klubu Sportowego), który przedstawili nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Dyscyplina

W zakresie dyscypliny na zajęciach pozaszkolnych, obowiazuje regulamin wewnętrzny gimnazjum i liceum.