Szkoła proponuje pewną liczbę zajęć pozaszkolnych, artystycznych, sportowych i dydaktycznych.

W przedszkolu i szkole podstawowej zajęcia odbywają się po lekcjach, w godz. 14:45–17:00.

W gimnazjum i liceum, mają one miejsce późnym popołudniem po lekcjach lub w soboty rano.

Zapisy odbywają się na początku roku szkolnego. Zapisu dokonuje się na cały rok szkolny. Stawki są ryczałtowe. Liceum zastrzega sobie prawo anulowania zajęć, na które liczba zapisanych jest mniejsza niż 8.

Zajęcia trwają od września do maja.

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły.