Badanie lekarskie jest obowiązkowe dla pewnych grup wiekowych (koniec przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum) i dla nowo przyjętych uczniów. Karty zdrowia uczniów są prowadzone na bieżąco i aktualizowane. Pielęgniarka szkolna jest informowana o alergiach jak i o szczególnych przypadkach leczenia czy przyjmowaniu leków przez niektórych uczniów. Gabinety lekarskie istniejące w naszej szkole respektują zarówno przepisy polskie jak i francuskie (dotyczące stosowania materiałów, środków medycznych i lekarstw …). W każdej z naszych placówek zatrudniamy dyplomowaną pielęgniarkę, która jest obecna w szkole w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Badania kontrolne są przeprowadzane przez lekarza, który przychodzi również na wezwanie pielęgniarki, jeśli jest taka konieczność. Pani Dorota Kowalska, pielęgniarka w gimnazjum i liceum, posiada dyplom licencjata Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani Ewa Szeib, pielęgniarka w przedszkolu i szkole podstawowej posiada państwowy francuski dyplom pielęgniarki oraz stopień magistra pedagogiki.

W przedszkolu i szkole podstawowej

Godziny pracy gabinetu:

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:45-14:15

Pielęgniarka:

Pani Ewa Szeib : (48) 22 651 96 12

W Gimnazjum – Liceum

Godziny pracy gabinetu:

  • poniedziałek –  wtorek – czwartek – piątek : 8:00 – 16:30
  • środa : 8:00 – 14:00

Pielęgniarka:

Pani Kowalska : (48) 22 616 54 10 (po uprzednim umówieniu spotkania)