W Szkole Francuskiej w Warszawie pobierają naukę, zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji, uczniowie francuscy i polscy oraz uczniowie wszystkich innych narodowości chcący do niej się zapisać. Językiem wykładowym i używanym na codzień w szkole jest język francuski. Uczniowie, którzy nie znają języka francuskiego, są przyjmowani od klas przedszkola po spotkaniu z dyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej.

Dokumenty zapisowe składają się z umowy pomiędzy Szkołą a rodziną ucznia, zawierającej warunki finansowe uczęszczania do naszej szkoły. Umowa ta musi zostać obowiązkowo podpisana przez opiekuna prawnego (lub opiekunów prawnych) ucznia i stanowi prawne zobowiązanie obu stron. Nauka w naszej szkole jest płatna. Uczniowie posiadający narodowość francuską mogą ubiegać się o stypendium rządu francuskiego (wnioski należy składać w Konsulacie – tel.: 48 22 529 30 55).

Zasady wstępnego zapisu

1-Wstępny zapis na formularzu internetowym po 03/02/2018

Rejestracja danych opiekunów, danych dziecka/dzieci oraz dotychczasowego przebiegu nauki na formularzu internetowym. Po zakończonej rejestracji otrzymają Państwo e-mail ze wszystkimi podanymi informacjami.

2-Spotkanie z dyrektorem placówki lub dyrektorem szkoły podstawowej po 05/02/2018 
Przedszkole i szkoła podstawowa : primaire@lfv.pl / + 48 22 651 96 12

Gimnazjum i liceum : info@lfv.pl / +48 22 616 54 01
Po spotkaniu otrzymają Państwo umowę zapisu do wypełnienia. 

3-Zwrot podpisanej umowy przez opiekunów do 15/06/2018
Umowę tę, która potwierdza zapis Państwa dziecka, należy złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą. 

Polityka prywatności w Szkole Francuskiej

Zebrane informacje są wykorzystywane w procedurze przyjęcia ucznia (pierwszego lub ponownego) do naszej szkoły i są do tego niezbędne. Są następnie przetwarzane cyfrowo w celu dokonania właściwego zapisu Państwa dziecka/dzieci. Wgląd w nie mają pracownicy szkoły (dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji).

Zgodnie z ustawą „informatique et libertés” z dnia 6 stycznia 1978 roku z późniejszymi zmianami, mają Państwo prawo do wglądu i do dokonania zmian informacji, które Państwa dotyczą. W tym celu, prosimy o kontakt mailem pod adresem (responsable-traitement@lfv.pl).