Opłaty za szkołę

Przedszkole
i szkoła podstawowa
Gimnazjum Liceum
1 kwartał
wrzesień–grudzień

termin płatności:
30 września 2017
8 144 PLN
7 330 PLN*
11 694 PLN
10 525 PLN*
12 045 PLN
10 841 PLN*
2 kwartał
styczeń–marzec

termin płatności:
31 stycznia 2018
6 109 PLN
5 498 PLN*
8 770 PLN
7 893 PLN*
9 035 PLN
8 132 PLN*
3 kwartał
kwiecień–lipiec

termin płatności:
31 marca 2018
6 109 PLN
5 498 PLN*
8 770 PLN
7 893 PLN*
9 035 PLN
8 132 PLN*
Czesne roczne 20 362 PLN
18 326 PLN*
29 234 PLN
26 311 PLN*
30 115 PLN
27 105 PLN*

* 10 % zniżki przysługuje na najmłodsze z trojga i więcej dzieci z jednej rodziny zapisanych do Liceum francuskiego.

Wpisowe płatne co roku

1600 zł + opłata rejestracyjna w wysokości 300 zł płatna jednorazowo przy zapisie nowego ucznia

Opłaty za egzaminy*

Egzamin gimnazjalny „brevet” (3ème – ostatnia klasa gimazjum) 450 zł
Egzamin maturalny 1 cz. (1ère – druga klasa liceum) 450 zł
Egzamin maturalny cz. zasadnicza (Tle – trzecia klasa liceum) 950 zł

Ubezpieczenie szkolne (nieobowiązkowe)*

100 zł

*opłaty ważne na rok szkolny 2016-2017 podane tytułem informacji