„Byli dziećmi w Warszawie” projekt klas CM2

« Byli dziećmi w Warszawie » czyli zbiór wspomnień z Warszawskiego Getta, taki jest tytuł Pilotażowej Akcji Pedagogicznej (APP), która zostanie zaproponowana w tym roku uczniom dwóch klas CM2 Liceum Francuskiego w Warszawie.

Akcja ma wiele celów pedagogicznych i edukacyjnych inspirowanych historią Polski : zbieranie wspomnień, zwiedzanie i odkrywanie dziedzictwa historycznego Warszawy. Planowane jest także podjęcie innych różnorodnych działań.

Proponowanym uczniom punktem wyjścia jest lektura autobiograficznej historii dzieciństwa Pani Larissy Cain „Byłam dzieckiem w Warszawie”. Następstwem tej lektury  będzie zredagowanie, po francusku i po polsku, listów adresowanych do świadków tamtych wydarzeń jak również do takich instytucji jak muzeum Holokaustu we Francji i nowopowstałe muzeum historii żydowskiej w Warszawie.

Uczniowie będą musieli wyselekcjonować i uporządkować wszystkie zebrane informacje w celu opracowania, na koniec roku szkolnego, zapisanego na CD-ROMie dokumentu, który pozostanie śladem tego niezwykłego projektu.