Pierwszy międzynarodowy dzień dziewcząt

W czwartek 11-ego października 2012, uczestniczyliśmy w pierwszym  międzynarodowym dniu dziewcząt  zorganizowanym przez ONZ.

Organizacja ta czuwa nad tym, żeby wszystkie dziewczęta chodziły do szkoły,  zważywszy, że 75 milionów kobiet do niej nie uczęszcza. Zorganozowano też akcję, w której ludzie wysyłają zdjęcia przedstawiające podniesione ręce żeby wesprzeć  edukację dziewcząt. Uczniowie klasy CM2B