Wizyta w Sejmie

W dniu 21 marca 2013, grupa uczniów klasy 1ère S wraz z profesorem ECJS Franck’iem Duhautoy zwiedziła budynki polskiego parlamentu. Wizyta ta wpisała się w program klasy pierwszej obejmujacy zagadnienie „Zaangażowania politycznego i społecznego”

Uczniowie mieli okazje obserwowania sesji interpelacji poselskich, a także zapoznania się z historią polskiego parlamentu.