Nowe zajęcia sportowe dla uczniów i dla rodziców

Zajęcia będą prowadzone przez Panią Hartingh, mamę dwojga dzieci uczęszczających do naszej szkoły, doskonałą gimnastyczkę, posiadającą uprawnienie trenera gimnastyki sportowej. Zajęcia rozpoczną się w czwartek 5 listopada i trwać będą do czwartku 2 czerwca, koszt całości 510 zł.

Dla uczniów gimnazjum

Gimnastyka sportowa: czwartki w godz. 16.00-17.00
Lekcja pokazowa otwarta dla wszystkich i bezpłatna w czwartek 15 października o godz. 16.00.
Zapisy : www.okok.fr/gymnastique-eleves

Dla rodziców

Gimnastyka rytmiczna: czwartki w godz. 18.30-19.30
Lekcja pokazowa otwarta dla wszystkich i bezpłatna w czwartek 15 października o godz. 18.30.
Zapisy : www.okok.fr/gymnastique-parents