Wystawa „Wojciecha Wilczyka: (Nie) widzialne, (in)visible” w Muzeum Historii Żydów Polskich

W czwartek 10 XII 2015 r. uczniowie klas 3AiB w towarzystwie swych nauczycieli polskiego i dokumentalistki Anne Malik zwiedzili wystawę Wojciecha Wilczyka „(Nie) widzialne, (in)visible” w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Exposition "Wojciech Wilczyk : (nie)widzialne/ (in)visible" au Musée d’Histoire des Juifs de Pologne – photographie : Andrzej Subko

Uczniowie oglądali wielkoformatowe fotografie W. Wilczyka wykonane w ramach projektu Święta Wojna (2009–2014). Artysta sfotografował na terenie Krakowa, Łodzi oraz na Górnym Śląsku murale autorstwa kibiców piłkarskich, toczących w przestrzeni miasta lokalne wojny na obrazy i symbole. Uczniowie, pracując samodzielnie i w grupie, dyskutowali o funkcji street artu, próbowali rozszyfrować poetykę klubowych graffiti, wykorzystujących z jednej strony symbolikę barw i postaci narodowych, a z drugiej – znaki i hasła mowy nienawiści.

Wizyta została zorganizowana w ramach przygotowań do egzaminu gimnazjalnego z historii sztuki, który w tym roku poświęcony jest tematyce street artu jako formie kontestacji w przestrzeni publicznej.