Wokół Aliny Margolis Edelman – bohaterki filmu „Ala z Elementarza”

We wtorek 17 maja odbyła się LFV, w obecności uczniów Tales i 1eres, konferencja na temat życia i działalności Aliny Margolis-Edelman.

Dzięki wspomnieniom jej współpracowniczki pani Zofii Winawer i projekcji filmu „Ala z Elementarza”Edyty Wróblewskiej – uczniowie mogli odkryć fascynującą osobowość Aliny Margolis-Edelman: Żydówki polskiej, która przeszła przez getto warszawskie, ale opuściła Polskę na początku lat ’70, uciekając wtedy z dziećmi przed antysemickim klimatem PRL w ’68 roku.

Wyjechała do Francji, gdzie pracowała w organizacji „ Lekarze bez granic” razem z Bernardem Kouchnerem. Wyruszyła w świat, aby pomagać biednym dzieciom, obiecując sobie, że nie wróci do Polski. Pod koniec 1980 roku była aktywnie zaangażowana w poparcie dla Solidarności i powstania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. To ona stworzyła Fundację „Dzieci Niczyje”, która przejęła zasady jej walki o ochronę i pomoc dla krzywdzonych dzieci.

Zob. na ten temat:
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/10,96856,13765325,jak-ala-z-elementarza-uratowala-marka-edelmana-historia-aliny.html