Podróż do Szczawnicy

Od 10 do 13 maja 2016r, uczniowie klasy 5eme – z polskim jako językiem ojczystym – w towarzystwie profesorów – H. Wójcik, D. Dremierre i A. Subko – pojechali do Szczawnicy, gdzie odkrywali urodę i bogactwo kultury regionu Spisza, usytuowanego na pograniczu Polski i Słowacji.

Razem z uczniami gimnazjum w Łapszach Niżnych uczyli się regionalnych tańców, piosenek, poznawali dialekty i lokalne specjalności, przygotowywali oraz odgrywali spektakle inspirowane średniowiecznymi legendami. Ciekawe poznawczo wycieczki w góry, malowniczy spływ Dunajcem skapany w słońcu – wzbogaciły niewątpliwie ten pobyt – pełen różnorodnych wrażeń i dobrego humoru.