Informacje praktyczne dotyczące szkoły na Sadybie

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole na Sadybie: poniedziałek 4 września 2017.

Rozpoczęcie dla klasy dwulatków (TPS) i dla klasy przedszkolnej maluchów (PS):
Nauczyciele będą czekać na dzieci i rodziców w klasach o godz 8.28. Zajęcia będą trwały do godz. 10.30.
Rodzice mogą zostać z dziećmi w klasie. Nauczycielka poinformuje o planie zajęć w  kolejnych dniach.
W korytarzu będą wywieszone listy klas.

Rozpoczęcie dla klasy przedszkolnej średniaków (MS) i starszaków (GS):
Szkoła będzie otwarta o godz. 8.28, w korytarzu będą wywieszone listy klas.  
Pierwszy dzień roku szkolnego jest normalnym dniem zajęć: od godz. 8.28 – do godz. 14.40.

Rozpoczęcie dla klasy CP, CE1, CE2, CM1, CM2:
Szkoła będzie otwarta o godz. 8.28, nauczyciele będą czekać na dzieci i ich rodziców na boisku szkolnym, gdzie będą wywieszone listy klas. Pierwszy dzień roku szkolnego jest normalnym dniem zajęć: od godz. 8.28 – do godz. 14.40.

Do czasu rozpoczęcia zajęć dodatkowych rodzice uczniów szkoły podstawowej mogą odbierać dzieci z terenu podwórka szkolnego.

Godziny funkcjonowania szkoły.

Szkoła jest otwarta od poniedziałku do piątku.
Szkoła jest otwarta o godz 8.28, zajęcia rozpoczynają się 10 mn po otwarciu bramy szkoły, o godz. 8.38 i kończą się o godz.14.40.
Godziny funkcjonowania szkoły muszą być skrupulatnie przestrzegane, co jest świadectwem szacunku wobec innych.

Podział na klasy

Przypominam  kryteria według których tworzone są klasy:

  1. Liczba chłopców i dziewczynek
  2. Narodowość uczniów
  3. Profil językowy ucznia
  4. Poprzednia szkoła ucznia
  5. Uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym byli w klasie dwupoziomowej nie zostają przydzieleni do takiej klasy w roku następnym, chyba, że na prośbę rodziców.

Rada pedagogiczna przydziela uczniów do klas biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, prośby rodziców.

N.B: Po rozpoczęciu roku szkolnego zmiana klasy nie będzie możliwa, ponieważ zaburza równowagę powyższych kryteriów.

 

Informacja o autobusie szkolnym

                      Odjazd                      Powrót
Saska (ul. Francuska) godz. 8.00 Odjazd ze szkoły godz. 14:50
Ul. Paryska godz. 8.05 Przyjazd ul. Marokańska godz. 15:10
ul. Marokańska  godz. 8:10 Przyjazd ul. Paryska godz. 15:15
Przyjazd do szkoły godz. 8:30 Przyjazd ul. Francuska godz. 15:20

Przedstawiciel firmy przewozowej będzie do Państwa dyspozycji w holu szkoły podstawowej w poniedziałek 4 września i we wtorek 5 września w następujących godzinach: 8.30-09.30. Stawka za autobus 26 osobowy wynosi 4 500 zł na trasie Saska-Sadyba-Saska. (Pierwszy trymestr : 1 800 zł / Drugi trymestr: 1 350 zł / Trzeci trymestr: 1 350 zł). O zapisie decyduje kolejność składanych wniosków.W przypadku większej ilości chętnych firma przewozowa rozważy możliwość podstawienia większego autokaru. W związku z odpowiedzialnością prawną firmy przewozowej, uczeń, który nie jest zapisany nie będzie mógł korzystać z autokaru.

Warunki zapisu
Stosowna umowa zostanie podpisana bezpośrednio między rodzicami a przedsiębiorstwem przewozowym, które przeprowadzi ostateczne zapisy, zapewni opiekę w autokarze oraz pobierze od rodzin opłaty za usługę według kwartalnego terminarza płatności. Administracja Liceum będzie czuwać nad jakością usługi i przekaże przedsiębiorstwu przewozowemu ewentualne uwagi użytkowników.

Informacje o stołówce szkolnej.

Stołówka będzie funkcjonowała od 4 września.

Liceum Francuskie w Warszawie powierzyło przedsiębiorstwu Gastro-Team prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole podstawowej. Koszt posiłku w roku szkolnym 2017/2018 został ustalony na kwotę 13,00 PLN. Mogą Państwo kontaktować się z biurem stołówki telefonicznie: 510 12 12 01 lub drogą mailową: konstancinska@gastroteam.pl

Kontrakt na tę usługę zostanie podpisany bezpośrednio między rodzicami a przedsiębiorstwem, które przeprowadzi ostateczne zapisy, zapewni przygotowanie posiłków, ich transport, podanie dzieciom, opiekę i pomoc w czasie posiłku, etc. Wystawi również rodzicom faktury i pobierze od nich bezpośrednio należność. Administracja Liceum będzie czuwać nad jakością usługi. Poza tym specjalna komisja, w której zasiadają  dyrektor szkoły podstawowej, przedstawiciel pracowników szkoły, dwóch przedstawicieli rodziców uczniów, pielęgniarka szkolna oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa, podejmie się egzaminowania uwag użytkowników i ustalania jadłospisów.

Właściwego zapisu dokonuje przedstawiciel przedsiębiorstwa w sali 105 w siedzibie Szkoły Podstawowej na Sadybie.

Świetlica szkolna

Świetlica będzie otwarta od 4 września tylko w godzinach rannych od godz 7.45 do godz 8.28 w sali gimnastycznej. Zapisy odbywają się u p. De Nisau w biurze 116 od 4 września. Świetlica popołudniowa rozpocznie się w tym samym czasie co zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe rozpoczną się najwcześniej w poniedziałek 18 września. “Targi zajęć dodatkowych” odbędą się w czwartek 7 września o godz 18.00 w sali gimnastycznej.
W najbliższych dniach otrzymacie Państwo informacje dotyczące zajęć dodatkowych.

Kontakt między szkołą i rodzicami

W trakcie roku szkolnego informacje dotyczące wydarzeń i życia szkoły znajdziecie Państwo na regularnie aktualizowanej stronie www.lfv.pl oraz na stronie facebook: www.facebook.com/lfv.varsovie.
Zachęcamy do sprawdzania informacji wywieszanych na tablicach.
Prosimy o sprawdzanie dzienniczków dzieci, ważnego narzędzia komunikacji ze szkołą.
Zachęcamy do kontaktowania się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Zebranie informacyjne odbędzie się na początku roku szkolnego.