Idealne śniadanie

W środę, 21 września w godzinach 8:00-10:00 odbyła się w naszej szkole kampania informacyjna pt. „Śniadanie – najważniejszy posiłek dnia”. W ramach nowego projektu szkolnego – EPI (Międzydyscyplinarnego nauczania praktycznego) – prowadzonego przez Pana Santasouk, nauczyciela biologii i Pana Sans, nauczyciela wychowania fizycznego, wszyscy uczniowie klas piątych zostali zaproszeni do wzięcia w nim udziału.

Projekt koncentruje się na funkcjonowaniu człowieka, który trochę jak silnik maszyny, aby dobrze działał, musi być naoliwiony. Projekt jest realizowany poprzez praktyczne doświadczenia, które będą interpretowane i wyjaśniane z naukowego i teoretycznego punktu widzenia.
Celem dydaktycznym było wskazanie uczniom, jak ważne jest spożywanie śniadania każdego dnia.

Najpierw uczniowie z klasy 5B spotkali się w sali gimnastycznej z nauczycielami – Panem Santasouk i Panem Sans, gdzie mówili o swoich nawykach żywieniowych. Następnie cała klasa udała się do stołówki szkolnej, gdzie na nich czekał zróżnicowany bufet śniadaniowy przygotowany przez panią Kowalską, pielęgniarkę szkolną. Z proponowanych produktów każdy uczeń komponował swoje śniadanie pod czujnym okiem nauczycieli, którzy sprawdzali, czy rzeczywiście ich posiłek jest prawidłowo zbilansowany.
Po wspólnym posiłku, uczniowie ponownie spotkali się w sali gimnastycznej, aby dokonać podsumowania i omówić wnioski. Każdy z uczniów otrzymał materiały na temat żywienia.

Można było zauważyć, iż akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem uczniów.