Podróż do Majdanka

Piątek, 30 września wszystkie klasy maturalne odwiedziły obóz koncentracyjny Majdanek, znajdujący się dwa kilometry od Lublina. W towarzystwie nauczycieli – prof. B. Subko , D. Dremierre i G. Graslin uczniowie zwiedzili obóz, w którym zginęło 80 tys. osób.

Voyage à Majdanek – photographie : Mathilde Gerulewicz

Mimo powagi i trudnego charakteru tej wizyty wielu uczniów zadawało przewodnikowi dużo pytań, co było przejawem ich emocji oraz próby zrozumienia fenomenu Holocaustu. Po południu grupa zwiedziła Lublin, szczególnie miejsce dawnej dzielnicy żydowskiej, gdzie w czasie wojny mieściło się getto.

Wspomnienie z naszej podróży na Majdanku, które najbardziej intensywnie wraca do mnie, to prochy osób zamordowanych na Majdanku. Jest to stos popiołów, który, po tym co widziałem wcześniej – komory gazowe, rzędy butów, baraki- najdobitniej uświadomił mi wymiar zbrodni, która miała miejsce w Majdanku. To właśnie wtedy po raz pierwszy wyobraziłem sobie Żydów na drodze prowadzącej do obozu lub w komorach gazowych, a i tak myślę, że rzeczywistość była jeszcze gorsza niż to, co mogłem sobie wyobrazić. Ten stos popiołów jest moim zdaniem smutną metaforą masowej eksterminacji. (Mathias Pezza)