„Wymarzona szkoła”

W dniu 14 listopada 2016 roku, w ramach naszej akcji „Różnice, bogactwo” grupa ośmiu uczniów LFV wzięła udział w warsztatach – konferencji: „Wymarzona szkoła”, w której uczestniczyło prawie 80 uczniów z kilku polskich szkołach oraz reprezentanci szkoły francuskiej i angielskiej. Była to okazja dla wielu młodych ludzi z różnych środowisk i systemów szkolnych, aby uświadomić sobie, że różnorodność poglądów jest prawdziwą wartością wzbogacającą każdego.

Po krótkiej prezentacji szkół uczestnicy podzieleni na grupy (według wieku) dyskutowali na cztery główne tematy: nauka, ludzie, przestrzeń i nowe technologie w wymarzonej szkole. Po szybkim lunchu wybrani uczniowie przedstawili propozycje, które pojawiły się w godzinach porannych, a następnie, tym razem w grupach problemowych, wybrali dwanaście najważniejszych pomysłów na wymarzoną szkołę. Zostaną one opublikowane w publikacji pokonferencyjnej w czterech językach. Wiele pomysłów były skupionych głównie wokół dwóch wspólnych tematów związanych z przyjaznym nauczaniem i poszanowaniem indywidualności ucznia.

Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa moderowana przez Alicję Pacewicz (zastępcę dyrektora Centrum Edukacji Obywatelskiej). Wzięło w niej udział kilku ekspertów oraz aktywni i krytyczni nasi uczniowie. W całym spotkaniu, wszystkie zainteresowane strony, młodzież i dorośli, wykazały wielką pozytywną energię i chęć do dzielenia się swoimi pomysłami w celu poprawy szkoły i jej klimatu. To było udane spotkanie.