Polifonia Polska: Warszawa – Szczawnica – Łapsze Niżne – Warszawa

Na zakończenie projektu „Polifonia polska”, 13 X 2016 przyjechała do Warszawy z rewizytą grupa uczniów z Łapsz Niżnych.

W czasie pobytu w stolicy (13-16X) gimnazjaliści ze szkoły polskiej mieli okazję poznać francuski system nauczania, uczestnicząc w lekcjach nauczycieli M. Roudaut, F. Despalles et M. Ryszkiewicza. Zwiedzili studia TVP, poznali historyczne i nowoczesne centrum Warszawy, byli w Muzem Historii Zydów Polskich „Polin”, obejrzeli wystawę globusów pani Rzycki nad Wisłą. Dzięki uprzejmości Pani Mauberg i zaangażowaniu pań R. Jaskowskiej, A. Skowrońskiej uczniowie ze Spisza mogli spotkać się na wspólnej kolacji, lepiej się poznać i wymienić wrażeniami z młodzieżą z Liceum Francuskiego.

Niewątpliwie były to spotkania wzbogacające uczniów obu szkół.

Organizatorzy projektu – nauczyciele: D. Dremierre, A. Subko et H. Wójcik – bardzo dziękują rodzicom uczniów kl 4eme i 3 eme, którzy przyjmowali w swoich domach dziewięcioro dzieci z Łapsz Niżnych, za ich serdeczną gościnę oraz pomoc w udanej realizacji tej rewizyty.

En savoir plus

Découvrir le reportage réalisé par les élèves de Łapsze Niżne