Poparcie dla kandydatury Paryża jako organizatora Letnich Igrzysk Olimpijskich w roku 2024

Paryż jest kandydatem do organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w roku 2024. Liceum Francuskie w Warszawie wraz z Ambasadą Francji z całych sił popiera tę kandydaturę.

Jest ona bowiem czynnikiem jednoczącym, wzbudzającym silne poczucie przynależności narodowej. Projekt jest wspierany przez wszystkie podmioty ze świata sportu i przez 77 % społeczeństwa (badanie opinii publicznej przeprowadzone w październiku ub. r. przez TNS Sofres). Prócz ogółu społeczeństwa cały rząd i podmioty polityczne na wszystkich szczeblach, świat gospodarki, stowarzyszenia, liczne organizacje pozarządowe włączają się w ten projekt.

Projekt kandydatury Paryża jako organizatora Igrzysk Olimpijskich 2024 jest w swoim założeniu jednocześnie poważny, odpowiedzialny i promujący głęboko humanistyczne wartości związane z integracją i wspólnotowością, które Liceum Francuskie w Warszawie w pełni podziela.

Ekipa pedagogiczna szkoły podstawowej, realizując pomysł Pani Mazi i pod dyrekcją Pana Cheylan, napisała scenariusz, nakręciła sceny z udziałem pełnych entuzjazmu uczniów i zmontowała ten wspaniały film jako wyraz poparcia dla kandydatury Paryża. Wielkie brawa dla uczniów i powodzenia dla Paryża w 2024!