Podróż do Sejn i Wilna

Uczniowie klas 5em, uczestnicy lekcji j.polskiego jako ojczystego pojechali w dniach 22 -27 maja do Wilna Trok Sejn i Krasnogrudy aby poszerzyć zdobywaną na lekcjach wiedzę z kultury i literatury polskiej.

Photographie : Andrzej Subko

W trakcie podróży na wschód Polski i na Litwie pracowaliśmy wokółl 4 tematów:

  • – średniowieczny watek obejmował wizytę na grobach Jacwingow i wykład eksperta na temat ich przeszlosci wizytę: w zamku średniowiecznym w Trokach, i na wzgórzu Giedymina – założyciela Wilna.
  • -szlak literacki w Wilnie prowadzil przez miejsca zwiazane z życiem poetów romantycznych i współczesnych / A. Mickiewicza, J. Slowackiego C. Miłosza, czy kompozytora S. Moniuszko.
  • -szlak kulturowy w Wilnie zaprowadził nas do dzielnicy artystycznej / Zarzecze / czy też dzielnicy polskiej, żydowskiej i rosyjskiej.
  • – Jednocześnie w ramach spotkań z młodzieżą z Sejn, w Krasnogrudzie zorganizowalismy wspólne warsztaty muzyczne i teatralne, na których przygotowalismy i wystawilliśmy, krótkie spektakle wokół poruszanych temtów. Spotkały się one z bardzo żywym odbiorem widzów.