Słowo powitalne na początek roku szkolnego

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Mamy nadzieję, że wakacje były udane, teraz nadeszła pora dla młodszych i starszych, by wrócić do szkoły.

Wszyscy nauczyciele w komplecie powrócili do klas, by przygotować się na powitanie Państwa dzieci w najbliższy poniedziałek 4 września (szczegóły dotyczące poszczególnych klas poniżej).

750 uczniów rozpocznie nowy rok szkolny w naszej placówce: 402 w przedszkolu i szkole podstawowej na Sadybie i 348 w gimnazjum-liceum na Saskiej Kępie. Szczególnie serdecznie witamy ponad 130 nowych uczniów.

Wśród pracowników dydaktycznych mamy również kilku nowych kolegów, włączając mnie samego, których poznają Państwo podczas zebrań informacyjnych.

Korzystam z okazji, by przypomnieć większości i przede wszystkim poinformować nowoprzybyłych o spotkaniu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, na które zaproszeni są wszyscy rodzice uczniów, a które odbędzie się przy powitalnej kawie w sobotę 9 września w godz. 10.00-12.00 w szkole podstawowej na Sadybie.

Spotkanie to będzie okazją do przypomnienia zasad funkcjonowania naszej placówki, związanej umową z AEFE i zarządzanej przez Stowarzyszenie Rodziców, do którego Państwo należą, do spotkania z Dyrekcją, oczywiście, ale też z przedstawicielami instancji kluczowych dla życia naszej szkoły (Rady Zarządu, Rady Szkoły, komitetu organizacyjego festynów).  Będzie również, i to przede wszystkim, okazją do wzajemnego poznania się rodzin.

Z poważaniem,

Louis-Albert Mensdorff-Pouilly

Dyrektor

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole na Sadybie

Rozpoczęcie dla klasy dwulatków (TPS) i dla klasy przedszkolnej maluchów (PS):
Nauczyciele będą czekać na dzieci i rodziców w klasach o godz 8.28. Zajęcia będą trwały do godz. 10.30. Rodzice mogą zostać z dziećmi w klasie. Nauczycielka poinformuje o planie zajęć w  kolejnych dniach. W korytarzu będą wywieszone listy klas.

Rozpoczęcie dla klas przedszkolnych średniaków (MS) i starszaków (GS):
Szkoła będzie otwarta od godz. 8.28, w korytarzu będą wywieszone listy klas.  Pierwszy dzień roku szkolnego jest normalnym dniem zajęć: od godz. 8.28 do godz. 14.40.

Rozpoczęcie dla klas CP, CE1, CE2, CM1, CM2:
Szkoła będzie otwarta od godz. 8.28, nauczyciele będą czekać na dzieci i ich rodziców na boisku szkolnym, gdzie będą wywieszone listy klas. Pierwszy dzień roku szkolnego jest normalnym dniem zajęć: od godz. 8.28 do godz. 14.40.

Rozpoczęcie roku szkolnego na Saskiej Kępie

Poniedziałek 4 września 2017 będzie dniem pierwszego kontaktu uczniów i nauczycieli. Dyrektor i grono pedagogiczne powitają uczniów przed budynkiem C według następującego grafiku:

  • Uczniowie gimnazjum spotykają się w szkole o godz. 10.00 i zostaną zwolnieni do domu o godz. 13.00 (klasy 6ème i 5ème) oraz o godz. 13:30 (klasy 4ème i 3ème).
  • Uczniowie liceum spotykają się w szkole o godz. 14.00 i zostaną zwolnieni do domu o godz. 16:30.