Warsztaty poszukiwań genealogicznych w Żydowskim Instytucie Historycznym

23 Stycznia 2018r. uczniowie klasy 1eres uczestniczyli w ciekawych warsztatach poszukiwań genalogicznych w Dziale Genealogii Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Doświadczeni specjaliści Anna Drozd i Noam Silberberg podzielili się z uczniami swą pasją badawczą.

Pracownicy ZIH pokazali uczniom bogate bazy informacyjne , uczyli budować drzewa genealogiczne, dedukować i weryfikować hipotezy biograficzne, zachęcając ich do indywidualnego kontynowania poszukiwań wokół listy deportowanych z Convoi 77.

Zob. o projekcie europejskim Convoi 77