Rozpoczęcie projektu „Convoi 77”

26 stycznia 2018 r w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu uczniowie klas 1eres spotkali się w LFV z Georgem Mayerem – autorem projektu „Convoi 77”, aby zainaugurować oficjalnie rozpoczęcie tego projektu w Liceum Francuskim w Warszawie.

Georges Mayer, syn ocalałego z ostatniego transportu 77 z Drancy do Auschwitz, opowiadał o zainicjowanym w 2015 r projekcie, którego ideą jest odtworzenie losów poszczególnych deportowanych z konwoju, poszukanie śladów o nich tam, gdzie się urodzili, żyli, emigrowali.

Wśród 1321 osób 13 % to Żydzi z Polski. Liceum Francuskie jest pierwszą szkołą na terenie Polski, która bierze udział w tym międzynarodowym projekcie funkcjonującym już z powodzeniem we Francji, Belgii, Turcji.
Uczniowie klas 1eres podzieleni na 8 grup wybrali z listy deportowanych 8 osób urodzonych w Warszawie i postarają się , szukając w miejscowych i światowych archiwach, odtworzyć ich środowisko, zbudować drzewo genealogiczne i napisać biografię deportowanego. Wydobyć z niepamięci jego twarz, a może odnaleźć członków rodziny.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Żydowskim Instytutem Historycznym (Dział Genealogii ŻIH/ Jewish Genealogy at JHI) oraz Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” Centrum Informacyjnym).

Uczniowie pod opieką profesorów historii-geografii prof. Franck Duhautoy, Gauthier Graslin, nauczycielki języka francuskiego prof. Valerie Kuhn oraz nauczycieli języka polskiego Andrzeja i Barbary Subko będą doskonalić swe umiejętności pracy z dokumentami historycznymi, ich analizą i interpretacją, pozwalającą sytuować poznane fakty w czasie i przestrzeni. Będą jak detektywi dedukować, stawiać hipotezy, weryfikować je, aby odbudować jak najbardziej rzetelnie zaginioną biografię deportowanego, którą zredagują następnie po francusku i po polsku.

Udział w projekcie jest niewątpliwą szansą na aktywne i innowacyjne poznanie historii Shoah poprzez śledzenie indywidualnych losów ludzi, których życie stanowi przykład w mikroskali europejskich procesów prowadzących do Zagłady – emigracji, asymilacji, prześladowań , upokorzeń aż do deportacji w wagonach bydlęcych do Auschwitz.

„Było to spotkanie bardzo ciekawe, gdyż z jednej strony pan Mayer pokazywał Shoah z perspektywy historycznej, a z drugiej była to opowieść prywatna, intymna wokół życiorysu swego ojca. Podoba mi się pomysł tego projektu i ja i mój zespół kolegów chcemy pomóc, aby Ci ludzie byli zapamiętani.” (Maciej)

„Pomiędzy uczniami widać było zrozumienie i chęć współpracy w projekcie. Spotkały się dwie strony – ta młodsza z chęcią odkrycia czegoś nowego w historii i starsza z chęcią przekazania innym pamięci i wiedzy o tych, których już nie ma.” (Marek)

„Pan Mayer podzielił się z nami historią swego ojca, która wywarła na mnie duże wrażenie. Zdałam sobie sprawę, że indywidualne historie zwykłych ludzi są znaczącą częścią Historii globalnej. Zmotywowało mnie to do pracy nad moim projektem i pozwoliło spojrzeć na to z innej strony niż tylko jako na szkolną pracę.” (Agomar)

„Bardzo mi się podoba podejście według którego życiorys pojedynczej osoby jest równoległy do historii ogólnej. Myślę, że jest to dużo lepszy powrót do najtrudniejszych doświadczeń ludzi, z dystansem wobec oskarżeń o winy lub negowania faktów.” (Philippe)

„Spotkanie zachęciło mnie jeszcze bardziej do kontynowania moich poszukiwań: pasja pana Mayera okazała się inspirująca i zaraźliwa.” (Damien)

„Spotkanie pozwoliło mi lepiej zrozumieć uczucia osób z kręgu potomków deportowanych w Konwoju 77 i pogłębiło moje zaangażowanie w realizację tego projektu.” (Małgorzata)

„Jestem pełna podziwu dla jego zaangażowania w sprawę tak ważną i bardzo cieszę się, że mogliśmy go poznać i możemy mu pomóc w realizacji tego projektu.” (Maja)

„Żałuję, że nie mogliśmy zostać dłużej i jeszcze rozmawiać, ale bardzo dziękuję mu za przyjście do nas i czas nam poświęcony.” (Weronika)

Więcej: