Warsztaty o Irenie Sendlerowej w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

5 kwietnia 2018 roku wszyscy uczniowie klas trzecich wyjechali do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, gdzie uczestniczyli w warsztatach poświęconych Irenie Sendlerowej, socjalistce, działaczce ruchu oporu zaangażowanej w organizację ratowania dzieci z warszawskiego getta, za co została odznaczona medalem „Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata”.

Na początku uczniowie podzieleni na dwie grupy językowe, polską i francuską, pracowali nad opisem drogi, którą przemierzało z getta, wraz z dorosłym, ratowane żydowskie dziecko.

Następnym zadaniem było poznanie historia łyżeczki z wygrawerowanym imieniem i datą urodzin Elżbiety Ficowskiej (Koller) ofiarowanej przez jej mamą. Opowieść o niej pozwoliła utożsamić się młodzieży ze skomplikowanym losem ocalałej i sposobem przekazywania tożsamości.

Na zakończenie po zwiedzeniu wystawy poświęconej Zagładzie gimnazjaliści samodzielnie odpowiadali na pytania o życiu codziennym w getcie.