Projekt budowy szkoły – Zarząd

Drodzy Rodzice, pracownicy i przyjaciele Liceum Francuskiego w Warszawie,
W zeszły wtorek odbyło się Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia. Było okazją do przedstawienia projektu budowy nowej siedziby szkoły na ul. Zakamarek i tego, jak Zarząd od dwóch lat nad nim pracuje.

Wersja PDF

Jesteśmy przekonani, że ta troska o przejrzystość pomogła w podjęciu świadomej decyzji co do przyszłości naszej placówki.

I tak, mamy przyjemność poinformować, że większością głosów (80 głosów za, 31 przeciw, 4 głosy wstrzymujące się) członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili kolejny etap, polegający na sfinalizowania planu finansowania projektu budowy.

Decyzja ta jest wynikiem dwóch lat pracy, poszukiwania działek budowlanych i rozwiązań alternatywnych dla obecnej, niemożliwej do utrzymania sytuacji. Cały Zarząd: rodzice, Dyrekcja szkoły, Ambasada Francji, Radcy konsularni i przedstawiciele pracowników, wszyscy jesteśmy przekonani, że nie ma przyszłości Liceum Francuskiego w Warszawie bez wprowadzenia się do nowej siedziby, wspólnej dla wszystkich poziomów nauczania i nowoczesnej, gdzie pomyślnie będzie mógł rozkwitnąć projekt edukacyjny LFV w całej swej doskonałości.

Będziemy kontynuować naszą pracę, by jak najszybciej przedstawić Państwu do ostatecznego zatwierdzenia całościowy projekt i plan finansowania. Celem byłoby wejście do nowej siedziby we wrześniu 2022 roku.

Rozumiemy, że ta zmiana niesie ze sobą wiele pytań i uwag. Będziemy szczęśliwi, jeśli będziemy mogli na nie odpowiedzieć czy w miarę możliwości je uwzględnić. Prosimy o kontakt z nami w tym temacie (presidentca@lfv.pl, secretairegeneral@lfv.pl).

Zapraszam do wzięcia aktywnego udziału w naszych pracach poprzez dołączenie do Zarządu w październiku. Siedem miejsc będzie bowiem do obsadzenia podczas najbliższych wyborów i zostanie wyłonione nowe biuro Zarządu.

Korzystam z okazji, by podziękować wszystkim członkom Zarządu za ich wkład w prace Zarządu, ze specjalną wzmianką dla tych, którzy wyjeżdżają w lecie :  skarbniczki, Pani Julie Boisseau-Stockstill, członka komitetu pilotującego projekt budowy szkoły, Pana Benoit Charles, przedstawiciela Ambasady Francji, Pana Stanislasa Pierret, i Dyrektora Administracyjno-Finansowego Liceum, Pana Patricka Hervouët.

Życzymy wspaniałych wakacji.

W imieniu Zarządu,
Roxana Szumowska-Jaskowska,
Przewodnicząca Stowarzyszenia ds. Zarządzania Liceum Francuskim w Warszawie