Przyjȩcie na cześć maturzystów Liceum Francuskiego w Warszawie

W piątek 22 czerwca 2018 r. Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce gościł w rezydencji tegorocznych maturzystów Liceum Francuskiego w Warszawie, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników administracji szkoły.

W tym roku, po raz kolejny, uczniowie tej placówki osiągnęli doskonałe wyniki: 100% uczniów zdało egzamin maturalny. Wyjątkowo dużo absolwentów uzyskało świadectwa z wyróżnieniem: aż 26 na 36 zdających, czyli 72%. 12 maturzystów uzyskało wynik „bardzo dobry”, 6 „dobry”, a 8 – „dostateczny”. Ambasador pogratulował maturzystom i przypomniał w swym przemówieniu, że uczęszczanie do Liceum Francuskiego w Warszawie stanowi wspaniały atut, bowiem placówka ta zapewnia prawdziwie europejskie kształcenie, otwarte na świat, w wielokulturowym środowisku.

Ambasador podziękował gronu pedagogicznemu i administracji Liceum Francuskiego, członkom Rady Rodziców i wszystkim rodzicom, którzy powierzyli swe dzieci Liceum Francuskiemu, przekonani o doskonałości francuskiego systemu szkolnego.

Wspomniał również, że walne zgromadzenie rodziców uczniów opowiedziało się za projektem budowy nowej siedziby Liceum Francuskiego przy ulicy Zakamarek. Nowoczesny budynek będzie sprzyjał realizacji celów pedagogicznych, w duchu nowoczesności i innowacji, służąc rozwojowi frankofonii oraz promocji Francji w Polsce. Projekt zostanie zrealizowany w nadchodzących miesiącach przy wsparciu Agencji ds. Francuskiego Nauczania za Granicą (AEFE) oraz partnerów prywatnych i instytucjonalnych.

Następnie ambasador zachęcił maturzystów do przyłączenia się do sieci „France Alumni Pologne”, liczącej obecnie ponad 3000 członków na serwisach społecznościowych (LinkedIn, Facebook), a także na platformie (www.pologne.francealumni.fr), do której należą absolwenci Liceum Francuskiego w Warszawie, dawni stypendyści francuskiego rządu oraz Polacy, którzy ukończyli francuskie uczelnie lub programy tzw. podwójnych studiów francusko-polskich. Zadaniem „France Alumni Pologne” jest tworzenie sieci kontaktów zawodowych i osobistych, utrzymywanie łączności z Francją oraz pomoc w znajdowaniu staży lub zatrudnienia.