Spotkanie z Jean-Yves Potelem i Stefanem Bekierem, uczestnikami i świadkami tych wydarzeń 1968 roku

18 października 2018 r. w ramach projektu „Marzec 1968 w Polsce, maj 1968 we Francji – dwa wydarzenie, dwie perspektywy” wszyscy uczniowie klas 1res i terminales mogli spotkać się z panami Jean-Yves Potel i Stefanem Bekierem, uczestnikami i świadkami tych wydarzeń 1968 we Francji i w Polsce.

Photographie : Andrzej Subko

Dzięki pomocy Centre de Civilisation Française konferencja mogła się odbyć w jednej z najpiękniejszych salach Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Historii. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo, bo to właśnie dziedziniec Uniwersytetu oraz jego sale wykładowe były miejscem wydarzeń rewolty studenckiej 50 lat wcześniej.

Stefan Bekier opowiadał o powodach i formach swojego uczestnictwa w tym czasie na Politechnice i UW. Jean-Yves Potel przedstawił swoje zaangażowanie w ruchu studenckim we Francji przed rewoltą i w maju 1968. Obaj mówcy łączyli w swych wypowiedziach relację o osobistych doświadczeniach buntu 1968 r. z ogólną analizą ruchu społecznego w tym czasie w Polsce i we Francji. Można było zauważyć, iż wydarzenia roku 1968 pozostały fundamentalnym doświadczeniem ich życia : rozwinęły ich zainteresowania społeczne, historyczne i ekonomiczne, skłoniły do intensywnego zaangażowania politycznego. W trakcie konferencji przedstawiali oni też ewolucję swojego zaangażowania, nawiązując do dzisiejszego postrzegania świata.