Początek roku szkolnego dla uczniów wtorek 3 września 2019

Na kilka dni przed końcem sierpnia nadszedł czas na podanie informacji o początku roku szkolnego dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Na Sadybie 

Rozpoczęcie dla klasy dwulatków (TPS) i dla klasy przedszkolnej maluchów (PS)

Nauczyciele będą czekać na dzieci i rodziców w klasach o godz 8.28. Zajęcia będą trwały do godz. 10.30.
Rodzice mogą zostać z dziećmi w klasie. Nauczycielka poinformuje o planie zajęć w  kolejnych dniach.
W korytarzu będą wywieszone listy klas.

Rozpoczęcie dla klasy przedszkolnej średniaków (MS) i starszaków (GS)

Szkoła będzie otwarta o godz. 8.28, w korytarzu będą wywieszone listy klas.
Pierwszy dzień roku szkolnego jest normalnym dniem zajęć: od godz. 8.28 – do godz. 14.40.

Rozpoczęcie dla klasy CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Szkoła będzie otwarta o godz. 8.28, nauczyciele będą czekać na dzieci i ich rodziców na boisku szkolnym, gdzie będą wywieszone listy klas. Pierwszy dzień roku szkolnego jest normalnym dniem zajęć: od godz. 8.28 – do godz. 14.40.

Na Saskiej Kępie

Wtorek 3 września będzie dniem pierwszego kontaktu uczniów i nauczycieli. Grono pedagogiczne powita uczniów przed budynkiem C według następującego grafiku :

  • Uczniowie klas 6ème i 5ème spotykają się w szkole o godz. 09.30 i pozostaną w szkole do godz. 13.00
  • Uczniowie klas 4ème i 3ème spotykają się w szkole o godz. 10.30 i  pozostaną w szkole do godz. 13.30
  • Uczniowie liceum spotykają się w szkole o godz. 14.00 i zostaną zwolnieni do domu o godz. 16:30.