Walne Zgromadzenie w środę 16 października 2019 r.

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich rodziców naszych uczniów do udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Zarządzającego Liceum Francuskiego w Warszawie, które odbędzie się w dniu 16 października w Szkole podstawowej na Sadybie.

Przypominamy, że wszyscy rodzice naszych uczniów są de facto członkami Stowarzyszenia Zarządzającego szkoły, której misją jest promocja nauczania francuskiego zgodnie z programami i instrukcjami obowiązującymi we Francji.

To ważne spotkanie, organizowane na początku roku szkolnego, będzie okazją do podsumowania obecnej sytuacji i do przypomnienia zadań Zarządu, który ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania placówki.

Do obsadzenia są 3 miejsca, gorąco zachęcam zatem do przyłączenia się do zespołu zarządzającego. Wśród spraw, którymi będzie zajmować się Zarząd, projekt budowy nowej siedziby szkoły będzie tematem wiodącym. Kandydatury należy składać w sekretariacie do poniedziałku 7 października.

Program:

18.30: Powitanie uczestników i podpisywanie listy obecności

19.00: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Porządek obrad :

  • Sprawozdanie z działalności Zarządu (w tym projekt budowy nowej siedziby) / Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
  • Wybór nowych członków Zarządu

Stéphane Lesieur
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Zarządzające Liceum Francuskiego w Warszawie