Koronawirus: Częściowe ponowne otwarcie LFV

Ponowne otwarcie nastąpi zgodnie z decyzjami polskiego rządu. Dyrekcja pragnie uspokoić całą społeczność szkolną : Liceum stosuje się tylko do lokalnych przepisów. Pragniemy zapewnić o pełnej mobilizacji grona pedagogicznego i administracji.

Przedszkole

Przedszkole jest ponownie otwarte dla maksymalnej liczby 36 uczniów od 15.05.2020

Warunki sanitarne opisano w vademecum: LFV Covid – Vademecum

Edukacja na odległość jest utrzymywana dla uczniów kontynuujących naukę poza szkola.

Szkoła podstawowa: poziomy CP, CE1 i CE2

Szkoła dla poziomów CP, CE1 i CE2 jest ponownie otwarte dla maksymalnej liczby 44 uczniów od 25.05.2020

Warunki sanitarne opisano w vademecum: LFV Covid – Vademecum Szkoła podstawowa

Edukacja na odległość jest utrzymywana dla uczniów kontynuujących naukę poza szkola.

Szkoła podstawowa: poziomy CM1 i CM2

Edukacja na odległość jest utrzymywana dla wszystkich uczniów, a konsultacje będą możliwe od 1 czerwca

Warunki sanitarne opisano w vademecum: LFV Covid – Vademecum Szkoła podstawowa

Gimnazjum i liceum

Edukacja na odległość jest utrzymywana dla wszystkich uczniów, a konsultacje będą możliwe od 1 czerwca

Warunki sanitarne opisano w vademecum: LFV Covid – Vademecum Gimnazjum-liceum

***

Rodziny, w których okazałoby się, że ktoś jest nosicielem koronawirusa, są proszone o poinformowanie o tym Dyrekcji szkoły mailem : contact@lfv.pl.

Dokumenty

Fundusz solidarnościowy – Covid 19

Informacja Zarządu 20.05.2020

Protokół z zebrania Rady Szkoły w dniu 16 kwietnia

Informacja od Zarządu z dnia 6 kwietnia 2020